Výsledky přijímacího řízení pro šk. rok 2022/23

Petr Marek Úřední deska

Vážení žáci, milí rodiče, vím, že jste nervózní a prožili jste pár dní a nocí, kdy jste čekali na výsledky přijímacích zkoušek. Před hodinou k nám přišlo opravené to, co jste v testech napsali. Neváháme a jak jsme vám slíbili, okamžitě zveřejňujeme. Nyní je vše jen na vás, kterou školu si vyberete. Zástupci našich oborů vás budou kontaktovat, důvod je …

Vyhlášení maturit pro školní rok 2021/2022

Roman Brož Úřední deska

Podle § 79, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovují následující podmínky pro konání zkoušek profilové části maturitní zkoušky. Společná část: didaktický test z Českého jazyka a literatury didaktický test z Cizího jazyka nebo Matematiky Profilová část: Pro všechny maturitní obory písemná práce z českého jazyka …

Přijímací řízení pro školní rok 2022/23

Roman Brož Aktuality, Úřední deska

Uvádíme informace pro přijímací řízení pro tento školní rok. Žák podává jen dvě přihlášky na střední školy . Může se tedy přihlásit jen na dva obory vzdělávání. Do oborů s maturitní zkouškou se koná přijímací řízení ve dnech 12. – 28. dubna 2022, do ostatních oborů 22. – 30. dubna 2022. Jak postupovat při přijímacím řízení? Správně vyplňte přihlášku – …

Hledáme nového kolegu

Petr Marek Aktuality, Úřední deska

Naše škola hledá do svých řad nového kolegu. Aprobace tělesná výchova a společenské vědy. Nástup od září. Neváhejte a ozvěte se. Těšíme se na vás. Rudolf Sochor, ředitel školy

Vyhlášení maturitních zkoušek pro školní rok 2020/2021

Roman Brož Úřední deska

Z důvodu karanténních opatření došlo ke změnám termínů: Písemné zkoušky: zrušeny Didaktické testy: 24. 5. – 26. 5. 2021 Ústní zkoušky: Obor Lesnictví dálková forma 1. 6. – 2. 6. 2021, Obor Sociální činnost – 10. 6. 2021, obor Lesnictví – 7. 6. – 8. 6. 2021, obor Bezpečnostně právní činnost – 14. 6. – 17. 6. 2021 Podle § …