Školní polesí

Image

Po 10 letech jednání, v roce 2003, byla uzavřena dohoda, která znamenala možnost aktivního provozování myslivosti v režijní honitbě LČR Knížecí na základě smlouvy o zajištění lesnické a myslivecké praxe. Tato dohoda přešla v řádný pronájem honitby Knížecí Střední lesnickou školou Šluknov.

V současnosti škola vykonává hospodaření a odbornou správu na lesních pozemcích, pronajatých od města Šluknov (297 ha) a města Rumburk (69 ha). Garantem lesnické odbornosti je Ing. Igor Hluchý. Na těchto pozemcích, probíhá odborná praxe žáků školy. Žáci zde řeší projektové úkoly, seminární práce a také zpracovávají pod dohledem lesnicky vzdělaných pedagogů své studijní závěrečné práce. Na všech pozemcích, které škola spravuje, jsou přísně dodržovány pravidla trvale udržitelného hospodaření v lesích. Sídlo školního polesí se nachází v jedné z budov školy – ulice Karlova.

Honitba Knížecí

Image

Výchovný cíl v honitbě Knížecí

Praktický objekt pro prezentaci teoretických a prakticky poznatků získaných při výuce myslivosti (chov zvěře, péče o zvěř, ochrana zvěře a lov zvěře), zoologie (znalost zvěře a její biologie), biologie (obecné poznatky), praxe (přikrmování, stahování, rušení zvěřiny, stavby mysliveckých zařízení, spoluúčast na organizování školních honů a naháněk), zemědělství a ekologie (políčka, louky, pastviny), botanika (plodonosné a okusové dřeviny, byliny a trávy), částečně pěstování lesů (školkařtví, obnova lesa), ochrany lesa (ochrana dřevin, biotopu aj.), hospodářská úprava lesa (používání porostních map a orientaci). Formou praxe a předmětových cvičení bylo pokryto cca 80% objemu prací v honitbě, zbytkem se na chodu honitby podílejí pedagogičtí pracovníci.

Motivační a výchovný nástroj pro žáky v podobě získaní povolenky k lovu a tím se sami žáci podílejí na plnění plánu lovu. Objekt pro zpracování maturitních, ročníkových a seminárních prací nejvíce využívá předmět zoologie, myslivost, méně pak botanika a ochrana lesa. Roční počet prací se pohybuje okolo. Objekt pro výzkumnou činnost odborných učitelů, následné zpětné využití poznatků pro výuku odborných předmětů, maturitních a ročníkových prací žáků, prezentací poznatků v odborných kruzích a mediích. Na výstavbě nových mysliveckých zařízení a údržbě stávajících zařízení je ročně odpracováno 240 hodin brigád.

Image

Zaujalo tě naše sportovní vybavení? Přidej se k nám.

Kvalitní učitelé, skvělé zázemí, unikátní obory, dobré uplatnění.