Dálkové studium - Lesnictví

Dálkové studium lesnictví - Šluknov

V současnosti nabízíme dálkové studium maturitního oboru lesnictví.  U tohoto typu studia se nekonají přijímací zkoušky. Uchazeči jsou do školy přijímání až do naplnění maximální kapacity oboru.

Výuka (konzultace) probíhá vždy v pátek a sobotu, celkem 7x za jedno pololetí. Konkrétně probíhají konzultace v pátek od 12:00 do 19:10 a v sobotu 8:00 - 15:10.

Přihláška ke studiu (PDF)

KÓD OBORU
41-46-M/01

ŠKOLNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Lesnictví

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Střední vzdělání s maturitou

ZAKONČENÍ STUDIA
Maturitní zkouška

DÉLKA STUDIA
Pětileté studium

Podívejte se na stránky lesnictví

Dozvíte se tam všechny důležité informace.

Jaké mají absolventi uplatnění?

Odborníci z Národního ústavu odborného vzdělávání sepsali toto uplatnění:

Absolvent se uplatní při správě a hospodářském využívání lesa, ve státní správě, v samostatné podnikatelské činnosti ve službách pro lesní hospodářství, v myslivosti, případně i v prodeji dříví a v dřevařské prvovýrobě, a to jako lesní technik nebo jako samostatný podnikatel, obchodník s dřívím a dalšími lesními produkty, odborný poradce, prodejce techniky pro lesní hospodářství, pracovník státní správy na úseku lesnictví, myslivosti, ochrany přírody, v agenturách ochrany přírody, v chráněných krajinných oblastech (CHKO) a národních parcích apod.
Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B.

Hledáte rozvrh?

Už jste studentem a zajímá vás rozpis předmětů?

Image

Máš nějaký dotaz?

Napiš svému učiteli!