metodik primární prevence

Image
Mgr. Šárka MAZUROVÁ

Kontakt: mazurova@lesnicka-skola.cz
Kabinet: německého jazyka, 2. patro budova TGM

Konzultační hodiny

čtvrtek 12:15 - 14:00 hod.

Školní metodik prevence pracuje především v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů. Například jde o koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.

Image

Máš nějaký dotaz?

Napiš svému učiteli!