Závěrečné zkoušky

Od roku 2014/2015 skládají všichni absolventi učebních oborů závěrečné zkoušky podle jednotného zadání. Zkoušky byly sjednoceny na základě novely školského zákona, která vstoupila v platnost 1. května 2015.

Termíny závěrečných zkoušek pro šk. rok 2019/2020


 1. června 2020
Termín písemné zkoušky

Lesní mechanizátor, Pekař, Pečovatelské služby


  2. června 2020
Termín praktické části zkoušky

Lesní mechanizátor, Pekař

  3. - 4. června 2020
Termín praktické části zkoušky

Pečovatelské služby


  10. června 2020
Termín ústních zkoušek

Lesní mechanizátor, Pekař

  12. června 2020
Termín ústních zkoušek

Pečovatelské služby