Rada školy

Jméno

Funkce

Robert Šatník

Předseda – delegován zřizovatelem

Ing. Milan Kořínek

Člen – delegován zřizovatelem

Mgr. Milan Ritschel

Člen – zástupce pedagogů školy

Ing. Petr Marek

Člen – zástupce pedagogů školy

Helen Adášková

Člen – žák třídy 3. BP1, zástupce žáků školy

Veronika Nepovímová Člen – žák třídy 3. SO, zástupce žáků školy

Ve Šluknově dne 29. 11 .2019

Volební komise: předseda: Bc. Klára Vízková, členové: Ing. Helena Říhová, Bc. Jiří Svoboda
Image

Zaujalo tě naše sportovní vybavení? Přidej se k nám.

Kvalitní učitelé, skvělé zázemí, unikátní obory, dobré uplatnění.