Výsledky přijímacího řízení pro maturitní obory

Roman Brož Úřední deska

Výsledky přijímacího řízení pro maturitní obory Lesnictví, Sociální činnost a Bezpečnostně právní činnost naleznete zde. Všem úspěšným gratulujeme, těm méně šťastným přejeme štěstí s výběrem jiného oboru. Upozorňujeme, že zápisový lístek je třeba odevzdat do pěti pracovních dní.

Výsledky přijímacího řízení na učební obory

Roman Brož Úřední deska

Z rozhodnutí ředitele školy byli všichni žáci, kteří se hlásí ve školním roce 2020/2021 na obory Lesní mechanizátor a Pečovatelské služby, přijati. Obory Lesnické práce, Práce ve stravování a Pekař v tomto roce neotvíráme. Všem úspěšným gratulujeme a těšíme se na vás v září. Mgr. et Bc. Rudolf Sochor – ředitel školy

Vyhlášení maturitních zkoušek pro školní rok 2019/2020

Roman Brož Úřední deska

Z důvodu karanténních opatření došlo ke změnám termínů: Písemné zkoušky: zrušeny Didaktické testy: 1. 6. – 2. 6. 2020 Ústní zkoušky: Obor Sociální činnost – 11. 6. – 12. 6. 2020, obor Lesnictví – 15. 6. – 17. 6. 2020, obor Bezpečnostně právní činnost – 22. 6. – 26. 6. 2020 Podle § 79, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., …

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Roman Brož Úřední deska

Přihlášky ke studiu jsou přijímány poštou nebo osobně do 1. března 2020. Přihlášky ke studiu na všechny obory lze poslat poštou nebo osobně doručit na sekretariát školy, T. G. Masaryka 580, v době mezi 7.00 – 14.30 hod. Škola přijetí přihlášky potvrdí zasláním SMS na váš telefon, pokud bude uveden (doporučujeme uvést). Zde lze stáhnout přihlášku První kolo přijímacích zkoušek proběhne ve dvou termínech: 1. …

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Roman Brož Úřední deska

Přihlášky ke studiu jsou přijímány poštou nebo osobně do 1. března 2019. Přihlášky ke studiu na všechny obory lze poslat poštou nebo osobně doručit na sekretariát školy, T. G. Masaryka 580, v době mezi 7.00 – 14.30 hod. Škola přijetí přihlášky potvrdí zasláním SMS na váš telefon, pokud bude uveden. Zde lze stáhnout přihlášku První kolo přijímacích zkoušek proběhne ve dvou termínech: 1. termín – 12. …

Vyhlášení maturitních zkoušek pro školní rok 2018/2019

Roman Brož Úřední deska

Podle § 79, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovují následující podmínky pro konání zkoušek profilové části maturitní zkoušky. Forma zkoušek: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí Témata k jednotlivým zkouškám jsou uvedena v příloze. 1)      Lesnictví Povinné zkoušky: Praktická maturitní zkouška a obhajoba maturitní práce …