Vyhlášení maturit pro školní rok 2023/2024

Roman BrožÚřední deska

Podle § 79, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovují následující podmínky pro konání zkoušek profilové části maturitní zkoušky.

Společná část:

 • didaktický test z Českého jazyka a literatury
 • didaktický test z Cizího jazyka nebo Matematiky

Profilová část:

Pro všechny maturitní obory

1)      Lesnictví

Povinné zkoušky:

 • Praktická maturitní zkouška a obhajoba maturitní práce
 • Pěstování lesů – ústní zkouška
 • Volitelná kombinace (Hospodářská úprava lesa a Lesní těžba, Hospodářská úprava lesa a Ochrana lesů, Hospodářská úprava lesa a Myslivost, Lesní těžba a Myslivost, Lesní těžba a Ochrana lesů) – ústní zkouška

Nepovinné zkoušky:

 • Občanský a společenskovědní základ
 • Biologie
 • Tělesná výchova

2)      BPČ

Povinné zkoušky:

 • Praktická maturitní zkouška a obhajoba maturitní práce
 • Právo – ústní zkouška
 • Volitelná kombinace (Kontrola kriminality a Kriminalistická technika, Bezpečnostní činnost a Dopravní činnost) – ústní zkouška

Nepovinné předměty:

 • Profesní psychologie
 • Technika administrativy
 • Občanská nauka

3)       Sociální činnost

Povinné zkoušky:

 • Praktická maturitní zkouška a obhajoba maturitní práce
 • Sociální politika – ústní zkouška
 • Volitelná (Pedagogika, Psychologie v sociální činnosti, Sociálně výchovná činnost a Základy somatologie, Přímá péče a osobní asistence) – ústní zkouška

Nepovinné předměty:

 • Občanská nauka
 • Ekonomie
 • Základy somatologie

Plán maturitních zkoušek pro školní 2023/2024

Volno pro maturanty k přípravě na konání maturitní zkoušky („Svatý týden“):

 • Lesnictví: 20. – 24. 05. 2024
 • Sociální činnost: 09. – 15. 05. 2024
 • Bezpečnostně právní činnost: 13. – 17. 05. 2024

Maturitní zkoušky:

jarní zkušební období:

– profilová část maturitní zkoušky:

písemné práce z jazyků: 04. – 05. 04. 2024

didaktické testy: 02. – 07. 05. 2024

– společná a profilová část maturitní zkoušky

ústní a obhajoby zkoušky:

 • Lesnictví: 27. – 31. 05. 2024
 • Sociální činnost: 16. – 17. 05. 2024
 • Bezpečnostně právní činnost: 20. – 24. 05. 2024

praktická maturitní zkouška:

 • Lesnictví: 22. – 26. 2024
 • Sociální činnost: 13. – 15. 05. 2024
 • Bezpečnostně právní činnost: 06. – 10. 05. 2024

podzimní zkušební období:

– společná část maturitní zkoušky na určené škole

– didaktické testy a písemné práce: 02. – 10. 09. 2024

– ústní zkoušky: 09. – 12. 09. 2024