Výchovné poradenství

Mgr. Petra Kolompárová

Kontakt: kolomparova@lesnicka-skola.cz
tel.  739 645 166

Kabinet: přízemí (budova TGM) – kabinet sociálních nauk

Konzultační hodiny:
pro rodiče a žáky:
(po tel. domluvě: 739 645 166)
pondělí      14:45 – 15:30
středa           8:00 – 10:00

pro pracovníky PPP/SPC a veřejnost:
středa/čtvrtek   8:00 – 10:00

Konzultace s výchovným poradcem je možná i mimo uvedené termíny na základě individuální domluvy.


Výchovná poradkyně je na škole proto, aby ti pomohla se studiem a kariérou. Nečekej ale, že tě poradkyně bude doučovat. Je tu především k tomu, aby ti zodpověděla na otázky týkající se tvé budoucí kariéry – ať už je to další vzdělání nebo nástup do práce.