Stravování

Ubytovaní na DM
a privátě

Neubytovaní
Snídaně + svačina 26 Kč  ---
Oběd 41 Kč (včetně svačiny)  34 Kč
Večeře 34  Kč ---
 Celkem 101 Kč ---
Pouze oběd 34 Kč  ---

Škola má vlastní jídelnu s celodenním stravováním. Strava se přihlašuje přes vedoucí stravování.

pí. Šuláková, tel. 412 314 011, 721 231 209

Image