Vyhlášení maturit

Lesnická škola Šluknov Úřední deska

Podle § 79, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovují následující podmínky pro konání zkoušek profilové části maturitní zkoušky.Forma zkoušek:ústní zkouška před zkušební maturitní komisíTémata k jednotlivým zkouškám jsou uvedena v příloze.1)      LesnictvíPovinné zkoušky:Praktická maturitní zkouška a obhajoba maturitní prácePěstování lesůVolitelná kombinace (Hospodářská úprava lesa a …

Dlouhodobý záměr školy

Lesnická škola Šluknov Úřední deska

Koncepci naší školy naleznete ke stažení zde.