Vyhlášení maturitních zkoušek pro školní rok 2019/2020

Roman BrožÚřední deska

Z důvodu karanténních opatření došlo ke změnám termínů:

Písemné zkoušky: zrušeny

Didaktické testy: 1. 6. – 2. 6. 2020

Ústní zkoušky: Obor Sociální činnost – 11. 6. – 12. 6. 2020, obor Lesnictví – 15. 6. – 17. 6. 2020, obor Bezpečnostně právní činnost – 22. 6. – 26. 6. 2020

Podle § 79, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovují následující podmínky pro konání zkoušek profilové části maturitní zkoušky.

Forma zkoušek:

ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

Témata k jednotlivým zkouškám jsou uvedena v příloze.

1)      Lesnictví

Povinné zkoušky:

 • Praktická maturitní zkouška a obhajoba maturitní práce
 • Pěstování lesů
 • Volitelná kombinace (Hospodářská úprava lesa a Lesní těžba, Hospodářská úprava lesa a Ochrana lesů, Hospodářská úprava lesa a Myslivost, Lesní těžba a Myslivost, Lesní těžba a Ochrana lesů)

2)      BPČ

Povinné zkoušky:

 • Praktická maturitní zkouška a obhajoba maturitní práce
 • Právo
 • Volitelná kombinace (Kontrola kriminality a Kriminalistická technika, Bezpečnostní činnost a Dopravní činnost)

3)       Sociální činnost

Povinné zkoušky:

 • Praktická maturitní zkouška a obhajoba maturitní práce
 • Systém řízení sociálních služeb
 • Volitelná kombinace (Přímá péče a osobní asistence a Pedagogika, Přímá péče a osobní asistence a Profesní komunikace, Přímá péče a osobní asistence a Psychologie v sociálních službách, Sociálně výchovná činnost a Pedagogika, Sociálně výchovná činnost a Zdravotní nauka a první pomoc, Právo a Profesní komunikace)

Plán maturitních zkoušek pro školní 2019/2020

Volno pro maturanty k přípravě na konání maturitní zkoušky („Svatý týden“):

 • Lesnictví a Sociální činnost: 11. – 15. 05. 2020
 • Bezpečnostně právní činnost: 18. – 22. 05. 2020

Maturitní zkoušky:

jarní zkušební období:

– společná část maturitní zkoušky:

písemné práce z jazyků: 10. a 30. 04. 2020

didaktické testy: 04. – 06. 05. 2020

– společná a profilová část maturitní zkoušky

ústní a obhajoby zkoušky:

 • Lesnictví a Sociální činnost: 18. 5. – 22. 06. 2020
 • Bezpečnostně právní činnost: 25. 05. – 29. 05. 2020

praktická maturitní zkouška:

 • Lesnictví: duben 2020
 • Sociální činnost: 20. 05. 2020
 • Bezpečnostně právní činnost: duben 2020

podzimní zkušební období:

– společná část maturitní zkoušky na určené škole

– didaktické testy a písemné práce: 02. – 10. 09. 2020

– ústní zkoušky: 14. – 18. 09. 2020

Ve Šluknově 07. 01. 2020

ředitel školy