Úprava přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Roman BrožAktuality, Úřední deska

Vážení uchazeči o studium na naší škole, vážení rodiče,
vzhledem k možnosti úpravy přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 rozhodl ředitel školy v souladu s rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy opatřením obecné povahy v souladu s § 184a odst. 4 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde se upravuje termín pro určení časového rozvrhu konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021, tzv. jednotného zkušebního schématu, o zrušení jednotné přijímací zkoušky pro maturitní obory naší školy.
Umožní-li to epidemiologická situace, proběhne školní část přijímacího řízení u oboru BPČ v již zveřejněném termínu (fyzický test).
Veškeré informace vám sdělí garanti jednotlivých oborů. Další informace vám zašleme písemně na adresu uvedenou na přihlášce na naší školu.
Pevné zdraví a nervy v následujících dnech přeje
Rudolf Sochor, ředitel školy