Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Roman BrožÚřední deska

Přihlášky ke studiu jsou přijímány poštou nebo osobně do 1. března 2019. Přihlášky ke studiu na všechny obory lze poslat poštou nebo osobně doručit na sekretariát školy, T. G. Masaryka 580, v době mezi 7.00 – 14.30 hod. Škola přijetí přihlášky potvrdí zasláním SMS na váš telefon, pokud bude uveden. Zde lze stáhnout přihlášku První kolo přijímacích zkoušek proběhne ve dvou termínech: 1. termín – 12. …

Vyhlášení maturitních zkoušek pro školní rok 2018/2019

Roman BrožÚřední deska

Podle § 79, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovují následující podmínky pro konání zkoušek profilové části maturitní zkoušky. Forma zkoušek: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí Témata k jednotlivým zkouškám jsou uvedena v příloze. 1)      Lesnictví Povinné zkoušky: Praktická maturitní zkouška a obhajoba maturitní práce …

Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Roman BrožÚřední deska

Přihlášky ke studiu jsou přijímány poštou nebo osobně do 1. března 2018.Přihlášky ke studiu na všechny obory lze poslat poštou nebo osobně doručit na sekretariát školy, T. G. Masaryka 580, v době mezi 7.00 – 14.30 hod.Zde lze stáhnout přihláškuPrvní kolo přijímacích zkoušek proběhne ve dvou termínech:1. termín – 12. dubna 2018 (ve škole, kterou žáci uvedli na prvním místě …

Vyhlášení maturit

Lesnická škola ŠluknovÚřední deska

Podle § 79, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovují následující podmínky pro konání zkoušek profilové části maturitní zkoušky.Forma zkoušek:ústní zkouška před zkušební maturitní komisíTémata k jednotlivým zkouškám jsou uvedena v příloze.1)      LesnictvíPovinné zkoušky:Praktická maturitní zkouška a obhajoba maturitní prácePěstování lesůVolitelná kombinace (Hospodářská úprava lesa a …

Dlouhodobý záměr školy

Lesnická škola ŠluknovÚřední deska

Koncepci naší školy naleznete ke stažení zde.