Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Roman Brož Úřední deska

Přihlášky ke studiu jsou přijímány poštou nebo osobně do 1. března 2020.

Přihlášky ke studiu na všechny obory lze poslat poštou nebo osobně doručit na sekretariát školy, T. G. Masaryka 580, v době mezi 7.00 – 14.30 hod. Škola přijetí přihlášky potvrdí zasláním SMS na váš telefon, pokud bude uveden (doporučujeme uvést).


Zde lze stáhnout přihlášku

První kolo přijímacích zkoušek proběhne ve dvou termínech:

 • 1. termín – 14. dubna 2020 (ve škole, kterou žáci uvedli na prvním místě v přihlášce) – u oboru Bezpečnostně právní činnost včetně fyzického testu
 • 2. termín – 15. dubna 2020 (ve škole, kterou žáci uvedli na druhém místě v přihlášce) – u oboru Bezpečnostně právní činnost včetně fyzického testu

Náhradní termín přijímacích zkoušek ve dvou kolech:

 • 1. termín – 13. května 2020 (ve škole, kterou žáci uvedli na prvním místě v přihlášce) – u oboru Bezpečnostně právní činnost včetně fyzického testu
 • 2. termín – 14. května 20 (ve škole, kterou žáci uvedli na druhém místě v přihlášce) – u oboru Bezpečnostně právní činnost včetně fyzického testu

Pro přijímací řízení 2020 – 2021 byla v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. v platném znění a s vyhláškou MŠMT č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách (ve znění vyhlášky č. 422/2006 Sb., vyhlášky č. 46/2008 Sb. a vyhlášky č. 394/2008 Sb.) ve znění pozdějších předpisů, stanovena tato kritéria výběru žáků a uchazečů do SLŠ a SOŠ Šluknov:

Čtyřleté maturitní obory


Škola pořádá společné přijímací zkoušky pro všechny maturitní obory prostřednictvím firmy Cermat. Další informace k testování a přijímacímu řízení lze nalézt také na webech Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (www.cermat.cz), popř. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (www.msmt.cz).

Kritéria:

 • Lékařské potvrzení je nutné připojit pouze k přihláškám do oborů Lesnictví a Bezpečnostně právní činnost. Lékařské potvrzení k přihláškám u oboru Sociální činnost nevyžadujeme.
 • Úspěšné ukončení povinné školní docházky v ZŠ a získání základního vzdělání. Hodnocení prospěchu a chování uchazeče dle klasifikace na ZŠ. Hodnocení průměrného prospěchu, chování a prospěchu ze všech předmětů za 2. pololetí 8. ročníku základní školy (příp. 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ) a 1. pololetí 9. ročníku základní školy (příp. 1. pololetí posledního ročníku ZŠ). Bodový zisk tohoto kritéria se započítává v lineárním pořadí, při čemž průměr 1.00 získává 50 bodů (viz. graf). U oboru Bezpečnostně právní činnost je maximální počet bodů za toto kritérium 25.
 • Bezproblémové chování v základní škole. Za každý snížený stupeň z chování se odečítá 25 bodů.
 • U oboru Bezpečnostně právní činnost je navíc test fyzických předpokladů (člunkový běh 4 x 10 m, klik vzpor ležmo, celomotorický test, skákání přes švihadlo snožmo) s bodovým ohodnocením maximálně 40 bodů (viz. sekce přijímací řízení bezpečnostně právní činnost) .

Žáci a uchazeči budou přijímáni až do naplnění kapacity příslušného oboru vzdělání.

Ukázka výpočtu:

prospěch na ZŠ + chování na ZŠ + počet bodů z českého jazyka + počet bodů z matematiky = celkový počet bodů

U oboru Bezpečnostně právní činnost:

prospěch na ZŠ + chování na ZŠ + počet bodů z testu fyzických předpokladů + počet bodů z českého jazyka + počet bodů z matematiky = celkový počet bodů

Výsledky přijímacího řízení pro maturitní obory budou zveřejněny nejpozději 29. dubna 2020 (pod evidenčním číslem žáka) na webu školy a Úřední desce školy. 29. dubna 2020 budete mít možnost se osobně seznámit s výsledky přijímacího řízení. Nejpozději 30. dubna budou zaslána rozhodnutí písemně. Zápisový lístek je uchazeč povinen doručit na adresu školy do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení!Název oboruDélka vzděláváníZpůsob ukončeníPočet přijímaných
žáků
Přijímací zkouškyPotvrzení lékaře
Lesnictví4Maturita28
Bezpečnostně právní činnost4Maturita28
Sociální činnost4Maturita28

Učební obory

Uchazeči budou do učebních oborů přijímáni až do naplnění kapacity bez přijímací zkoušky.

Kritéria:

 • Lékařské potvrzení je nutné připojit pouze k přihláškám do oborů Lesní mechanizátorLesnické práce a Pečovatelské služby
 • Úspěšné ukončení povinné školní docházky v ZŠ
 • Bezproblémové chování v základní škole
 • Zájem žáka o zvolený učební obor
 • Úspěšnost předchozího studia

První kolo přijímací řízení pro učební obory lze uzavřít nejdříve 22. dubna 2020, kdy všem bude zaslán písemně výsledek a výsledky budou zveřejněny na webu školy a Úřední desce. Zápisový lístek je uchazeč povinen doručit na adresu školy do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení!Název oboruDélka vzděláváníZpůsob ukončeníPočet přijímaných
žáků
Přijímací zkouškyPotvrzení lékaře
Lesní mechanizátor3Závěrečná zkouška20
Lesnické práce2Závěrečná zkouška20
Pečovatelské služby3Závěrečná zkouška20
Práce ve stravování2Závěrečná zkouška20

O případném dalším kole přijímacího řízení bude veřejnost informována prostřednictvím odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Ústeckého kraje.

ředitel školy
SLŠ a SOŠ Šluknov

Ve Šluknově dne 09. ledna 2020