Pár slov ředitele ke konci roku

Roman BrožStalo se

Vážení přátelé, kolegové, žáci rodiče a všichni ti, co čtete tyto řádky.
Prožili jsme advent, Vánoce a všichni se moc těšíme na to, co nám přinese nový rok. Advent měl být také doba radostného očekávání příchodu, doba rozjímání a dobročinnosti. A bylo jen na vás, jak jste ji prožili. Pevně věřím, že celý rok nebudeme jen v očekávání, ale své sny i zrealizujeme. Vánoce neměly být jen časem na setkání s rodinou, přáteli a prožívání toho krásného, co nás spojuje. Protože doufám, že vám mohu popřát k těm několika prvním dnům letošního roku, ale i k těm následujícím, aby vám čas naplnil srdce láskou a mírem, jež vás budou provázet na každém následném kroku!
Prožili jsme spolu další rok, poznali nové spolužáky, nové kolegy, několikrát jsme si udělali radost a několikrát se i neshodli, jak už to v životě bývá. Bohužel je nutno konstatovat, že se hodnotový svět postupem času proměnil do dnešní podoby, nejen díky školním vzdělávacím programům, z pýchy se stalo zdravé sebevědomí, z lakomství zákon ekonomiky, nestřídmost se povýšila na vyšší životní úroveň, závist v boj o spravedlnost. Český jazyk se doplnil o několik pádových otázek: 8. pád kdo z koho-korytativ, 9. pád koho, kam - delimitativ, 10. pád, co za co - korupcionál, 11. pád kdo, koho -likvidativ, tak to bych mohl pokračovat dále. Nechci být pesimista, nebo kritik současné doby, která je asi jedna z nejzajímavějších v dějinách, protože žijeme v luxusu, ale nevnímáme to.
O to krásnější je, že i v této době žáci školy pomáhají nejen svým spolužákům, ale myslí i na ostatní, organizují sbírky, účastní se soutěží, či se aktivně podílejí v programu DoFE (Cena vévody z Edinburghu). Naším úkolem je vytvořit klima pro to, aby se cítili dobře a pokud možno si ze školy odnesli i něco jiného než, třeba rýmu.Letos se nám podařilo, dokončit rekonstrukci střelnice, postavit sportovní halu, v Lipové pomoci s realizací nové naučné stezky. To je ten materiální základ. Přijali jsme nové učitele a snažíme se, aby stejně jako my věnovali svůj volný čas žákům školy, protože asi není nic krásnějšího, než když vám dnes už dospělí absolventi poděkují, že jim škola něco dala. Do dalšího roku plánujeme dostavbu dílen a rekonstrukci budovy školy v Karlově ulici. Samozřejmě mnoho akcí pro žáky, jako třeba noční výsadek, či jiné perly z naší historie.
Myslím si, že to se sem nehodí, původně jsem chtěl navodit předvánoční atmosféru, tak tedy zpět k ní. Je asi jedno co si pod stromečkem rozbalíme, hlavní je, že budete spolu s rodinou a podaří- li se vám udělat někomu radost, je to ten největší dárek. Já osobně zajisté zavzpomínám na všechny bývalé i současné žáky a kolegy, protože s nimi trávím tolik času, že jsou určitě takovou druhou, byť velkou rodinou.
Do nového roku jsem dříve přál, ať se vám splní vše, co si přejete. Popřál bych vám to i nadále, vám ano, protože vás alespoň trochu znám. Nechci to ale přát všem. Ne, že bych byl sobecký, ale vzhledem k tomu, co se ve světě děje, je lépe, když se některá přání některým lidem raději nevyplní.
Bez ohledu na vše vstoupíme do roku, který končí osmičkou. Toto číslo je pro naši republiku dosti magické. Krom stého výročí založení naší vlasti si připomeneme i jiná výročí. Ne že bych chtěl touto cestou nabádat nějakým revolučním změnám, ale uvědomme si, že opakem umělé inteligence je přirozená blbost, doufám, že nás nečekají legislativní návrhy, jejichž důsledkem a hlavně pod vlivem neziskových organizací dočkáme časů, kdy budeme muset jíst biftek s kuřáky venku.
Ať jsou tedy všechny dny následujícího roku naplněny radostí, bez rozdílu na počet svátků. Já hlavně přeji žákům školy, krásné vysvědčení. Úspěšné ukončení školy, ať již maturitou, či výučním listem. Rodičům trpělivost. A všem ostatním zdraví, a ať se příští rok můžeme bez obav ohlédnout zpátky.

RS