Vyhlášení maturit

Lesnická škola ŠluknovÚřední deska

Podle § 79, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovují následující podmínky pro konání zkoušek profilové části maturitní zkoušky.

Forma zkoušek:

ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

Témata k jednotlivým zkouškám jsou uvedena v příloze.

1)      Lesnictví

Povinné zkoušky:

  • Praktická maturitní zkouška a obhajoba maturitní práce
  • Pěstování lesů
  • Volitelná kombinace (Hospodářská úprava lesa a Lesní těžba, Hospodářská úprava lesa a Ochrana lesů, Hospodářská úprava lesa a Myslivost, Lesní těžba a Myslivost, Lesní těžba a Ochrana lesů)

2)      BPČ

Povinné zkoušky:

  • Praktická maturitní zkouška a obhajoba maturitní práce
  • Právo
  • Volitelná kombinace (Kontrola kriminality a Kriminalistická technika, Bezpečnostní činnost a Dopravní činnost)

3)       Sociální činnost

Povinné zkoušky:

  • Praktická maturitní zkouška a obhajoba maturitní práce
  • Systém řízení sociálních služeb
  • Volitelná kombinace (Přímá péče a osobní asistence a Pedagogika, Přímá péče a osobní asistence a Profesní komunikace, Přímá péče a osobní asistence a Psychologie v sociálních službách, Sociálně výchovná činnost a Pedagogika, Sociálně výchovná činnost a Zdravotní nauka a první pomoc, Právo a Profesní komunikace)

Plán maturitních zkoušek pro školní 2017/2018

Volno pro maturanty k přípravě na konání maturitní zkoušky („Svatý týden“):

  • Lesnictví a Sociální činnost: 21. – 25. 05. 2018
  • Bezpečnostně právní činnost: 14. – 18. 05. 2018

Maturitní zkoušky:

jarní zkušební období:

– společná část maturitní zkoušky:

písemná práce z českého jazyka: 11. 04. 2018

didaktické testy a písemná práce z cizích jazyků: 02. – 04. 05. 2018

– společná a profilová část maturitní zkoušky

ústní a praktické zkoušky:

  • Lesnictví a Sociální činnost: 28. 5. – 01. 06. 2018
  • Bezpečnostně právní činnost: 21. 05. – 25. 05. 2018

podzimní zkušební období:

– společná část maturitní zkoušky na určené škole

– didaktické testy a písemné práce: 01. – 10. 09. 2018

– ústní zkoušky: 17. - 19. 09. 2018


Rozpis bude k dispozici v květnu