Vedení školy a zaměstnanci


Jméno

e-mail

Telefon

Mobil

Funkce

Mgr. et Bc. Rudolf Sochor

sochor@lesnicka-skola.cz

412 314 016

773 040 490

Ředitel školy

Ing. Igor Hluchý

hluchy@lesnicka-skola.cz

412 359 916

773 040 491

Zástupce ředitele pro praktickou výuku

Ing. Robert Petroušek

petrousek@lesnicka-skola.cz

412 314 023

602 178 563

Zástupce ředitele pro výchovu mimo výuku

Mgr. Roman Brož

broz@lesnicka-skola.cz

412 314 013

773 040 492

Zástupce ředitele pro teoretickou výuku

Blanka Medková

medkova@lesnicka-skola.cz

412 314 021

773 040 493

Ekonomka školy

Jana Ducháčová

duchacova@lesnicka-skola.cz

412 359 924

608 785 017

Vedoucí praxí

Jitka Šuláková

sulakova@lesnicka-skola.cz

412 314 011

773 043 333

Vedoucí školní kuchyně

Mgr. Šárka Mazurová

mazurova@lesnicka-skola.cz

412 314 012

Preventistka sociálně patologických jevů

Mgr. Petra Kolompárová

kolomparova@lesnicka-skola.cz

412 314 025

Výchovná poradkyně

Jana Sopoušková

sopouskova@lesnicka-skola.cz

412 314 027

Mzdová účetní, personalistka


Pedagogický sbor


Jméno

e-mail

Telefon

Anděl Petr

andel@lesnicka-skola.cz

412 359 918

Bolík Pavel

bolik@lesnicka-skola.cz

Bolíková Helena

bolikova@lesnicka-skola.cz

412 314 026

Breburda Petr

breburda@lesnicka-skola.cz

412 314 017

Brož Roman

broz@lesnicka-skola.cz

412 314 013

Buřič Roman

buric@lesnicka-skola.cz

412 359 919

Dobson Carl James

dobson@lesnicka-skola.cz

Ducháčová Jana

duchacova@lesnicka-skola.cz

412 359 924

Fořtová Markéta

fortova@lesnicka-skola.cz

412 314 025

Hlinka David

hlinka@lesnicka-skola.cz

412 359 912

Hluchý Igor

hluchy@lesnicka-skola.cz

412 359 916

Holič Filip

holic@lesnicka-skola.cz

412 314 014

Hrdá Andrea

hrda@lesnicka-skola.cz

775 923 496

Hubáček Jiří

hubacek@lesnicka-skola.cz

775 923 496

Janata Lukáš

janata@lesnicka-skola.cz

412 359 917

Jankovič Michal jankovic@lesnicka-skola.cz 412 359 917

Jankovská Dana

infos@lesnicka-skola.cz

606 164 124

Jirásek Jan

jirasek@lesnicka-skola.cz

412 314 015

Kemp Dita

kemp@lesnicka-skola.cz

412 314 022

Kolompárová Petra

kolomparova@lesnicka-skola.cz

412 314 025
Kopecký Radomír kopecky@lesnicka-skola.cz

Langrová Stanislava

langrova@lesnicka-skola.cz

412 314 014

Lojdová Veronika

lojdova@lesnicka-skola.cz

412 314 022

Marek Petr

marek@lesnicka-skola.cz

412 314 022

Mazurová Šárka

mazurova@lesnicka-skola.cz

412 314 012

Müllerová Lucie

mullerova@lesnicka-skola.cz

412 314 022

Pucholtová Martina

pucholtova@lesnicka-skola.cz

412 314 015

Petroušek Robert

petrousek@lesnicka-skola.cz

412 314 023

Pleva Zdeněk

pleva@lesnicka-skola.cz

412 314 018

Pucholt Pavel

pucholt@lesnicka-skola.cz

775 923 496

Ritschel Milan

ritschel@lesnicka-skola.cz

412 314 010

Říhová Helena

rihova@lesnicka-skola.cz

412 359 919

Slanina Petr

slanina@lesnicka-skola.cz

412 314 017

Sochor Rudolf

sochor@lesnicka-skola.cz

412 314 016

Sopoušek Jaroslav

sopousek@lesnicka-skola.cz

Steinbach František

steinbach@lesnicka-skola.cz

412 314 018

Strolená Alena

strolena@lesnicka-skola.cz

412 314 022

Šeligová Jana

seligova@lesnicka-skola.cz

412 359 910

Šťovíčková Kateřina

stovickova@lesnicka-skola.cz

412 314 014

Lucián Šmidrkal

smidrkal@lesnicka-skola.cz

Roman Štěpanovský

stepanovsky@lesnicka-skola.cz

412 314 018

Tonar Zbyněk

tonar@lesnicka-skola.cz

412 359 917

Vízková Klára

vizkova@lesnicka-skola.cz

412 314 022

Vomáčka Václav

vomacka@lesnicka-skola.cz

412 314 020

Wittgruberová Pavlína

wittgruberova@lesnicka-skola.cz

412 314 015

Volák Ivo

volak@lesnicka-skola.cz

412 314 018

Zemánková Jana

zemankova@lesnicka-skola.cz

412 314 014


Zpět na kontakty