Vyhlášení maturitních zkoušek pro školní rok 2018/2019

Roman BrožÚřední deska

Podle § 79, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovují následující podmínky pro konání zkoušek profilové části maturitní zkoušky.

Forma zkoušek:

ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

Témata k jednotlivým zkouškám jsou uvedena v příloze.

1)      Lesnictví

Povinné zkoušky:

 • Praktická maturitní zkouška a obhajoba maturitní práce
 • Pěstování lesů
 • Volitelná kombinace (Hospodářská úprava lesa a Lesní těžba, Hospodářská úprava lesa a Ochrana lesů, Hospodářská úprava lesa a Myslivost, Lesní těžba a Myslivost, Lesní těžba a Ochrana lesů)

2)      BPČ

Povinné zkoušky:

 • Praktická maturitní zkouška a obhajoba maturitní práce
 • Právo
 • Volitelná kombinace (Kontrola kriminality a Kriminalistická technika, Bezpečnostní činnost a Dopravní činnost)

3)       Sociální činnost

Povinné zkoušky:

 • Praktická maturitní zkouška a obhajoba maturitní práce
 • Systém řízení sociálních služeb
 • Volitelná kombinace (Přímá péče a osobní asistence a Pedagogika, Přímá péče a osobní asistence a Profesní komunikace, Přímá péče a osobní asistence a Psychologie v sociálních službách, Sociálně výchovná činnost a Pedagogika, Sociálně výchovná činnost a Zdravotní nauka a první pomoc, Právo a Profesní komunikace)

Plán maturitních zkoušek pro školní 2018/2019

Volno pro maturanty k přípravě na konání maturitní zkoušky („Svatý týden“):

 • Lesnictví a Sociální činnost: 13. – 17. 05. 2019
 • Bezpečnostně právní činnost: 20. – 24. 05. 2019

Maturitní zkoušky:

jarní zkušební období:

– společná část maturitní zkoušky:

písemné práce z jazyků: 10. – 11. 04. 2018

didaktické testy: 02. – 03. 05. 2018

– společná a profilová část maturitní zkoušky

ústní a obhajoby zkoušky:

 • Lesnictví a Sociální činnost: 28. 5. – 01. 06. 2018
 • Bezpečnostně právní činnost: 21. 05. – 25. 05. 2018

praktická maturitní zkouška:

 • Lesnictví: duben 2019
 • Sociální činnost: 20. 05. 2019
 • Bezpečnostně právní činnost: 27. 05. 2019

podzimní zkušební období:

– společná část maturitní zkoušky na určené škole

– didaktické testy a písemné práce: 02. – 10. 09. 2019

– ústní zkoušky: 16. – 20. 09. 2019