Přijímací řízení pro šk. rok 2021/2022

Petr MarekÚřední deska

Všichni žáci, kteří se řádně přihlásili k přijímacímu řízení, byli přijati ke studiu ve školním roce 2021/22.