Střední lesnické školy spolupracovaly na brněnském výstavišti

Petr MarekStalo se

Letošní výstava Techagro (8. – 12. 4.) na brněnském výstavišti opět nabídla mnoho produktů zemědělské a lesní techniky. V pavilonu „Z“ se nacházely stánky z oboru lesnictví a myslivosti. Vystavovaly zde Lesy ČR, oborově zaměřené fakulty, vědecké ústavy a velkou plochu zabírala, stále oblíbenější, Lesnická pedagogika.
Dostalo se nám cti, že naše škola mohla mít mezi těmito významnými vystavovateli také své místo. Jeden ze stánků byl připraven díky finanční podpoře od Lesů ČR, středním lesnickým školám. Jsme velmi rádi, že společnými silami připravily školy ze Šluknova, Trutnova, Písku, Hranic a Žlutic poutavé místo pro všechny zájemce o lesnictví, myslivost a přírodu obecně. Chápeme to jako první krok k budoucí spolupráci, která by se měla dále rozvíjet a být ku prospěchu nejen lesnickému školství, ale lesnictví, jako oboru kompletně.
Naši studenti připravili pro návštěvníky veletrhu strhující vystoupení trubačů, které sklidilo veliký ohlas a je krásné, že trubači jednotlivých škol spolu nacházejí společnou řeč jednoduše a není pro ně problém zahrát dohromady ke spokojenosti a dokonce i nadšení posluchačů.
Ředitel školy Rudolf Sochor podepsal v Brně Akční plán lesní pedagogiky na další období a jsme poctěni, že můžeme být jeho součástí. Je znát, že se Lesy ČR, s.p. nestarají pouze o hospodaření v lesích, ale velkou energii vynakládají na environmentální vzdělávání všech generací. Heslo „Lesník má les rád“, je tímto programem zřetelně a jasně reprezentováno a plněno.
Děkujeme Lesům ČR za možnost účastnit se této významné akce a věříme, že i nadále budeme spolupracovat v dalších oblastech, abychom lesnictví jako důležitý lidský obor, naplňovali pouze v pozitivním smyslu, v očích laické i odborné veřejnosti.

David Hlinka