Náborový kemp Policie ČR Libereckého kraje

Petr MarekStalo se

Náborového kempu se zúčastnila více jak dvacítka studentů. KRAJ – Studenti si pod dohledem lektorů vyzkoušeli svou fyzickou i psychickou připravenost. Ve dnech 9. až 11. září 2019 se v areálu rekreačního zařízení Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, Staré Splavy, uskutečnil první „Náborový kemp“ studentů IV. ročníků středních škol. Pod odborným dohledem policistů z Odboru služební přípravy Krajského ředitelství policie Libereckého kraje se třídenního nácviku zúčastnilo 21 studentů středních škol z regionu. Zastoupeny byly střední školy, s nimiž krajské ředitelství spolupracuje od roku 2018, a které v rámci svých učebních osnov a studijních předmětů vyučují například bezpečnostně právní činnosti či bezpečnostní služby. 16 chlapců a 5 dívek z Euroškoly v České Lípě, ze Střední lesnické a Střední odborné školy ve Šluknově, ale také ze Střední školy v Kateřinkách, měli možnost vyzkoušet si některé specifické činnosti výcviku policistů a jejich odborné služební přípravy, stejně tak i další činnosti typické pro ostatní ze složek Integrovaného záchranného systému. Kromě standardních kritérií fyzické připravenosti měli studenti možnost vyzkoušet si ostrou střelbu ze služebních zbraní v areálu střelnice v Břehyni. V objektu výcvikového střediska Janov absolvovali výuku taktiky zákroku, standardy taktického pohybu v objektu a vstupů do něj, vyhledávání či eliminaci nebezpečného pachatele. Měli možnost vyzkoušet si také pátrání po osobách a věcech v obtížných terénech. Jako zpestření náročného výcviku měli případní uchazeči o práci v policejním sboru možnost vyzkoušet si také řízení policejního člunu na Máchově jezeře. Pochopitelně vše pod dohledem lektorů služební přípravy, policistů oddělení hlídkové služby z Jablonce nad Nisou a pracovníků personálního odboru krajského ředitelství. Pro studenty středních škol, kteří projevili zájem o případnou práci u Policie České republiky a jejichž školy jsou v rámci učebních osnov zaměřeny na bezpečnostní prvky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje připravilo již několik zajímavých akcí. Zmínit můžeme především týdenní praxe na jednotlivých odborech či odděleních krajského ředitelství, kterými studenti v průběhu školního roku prochází v rámci povinných praxí. Mnozí ze žáků spolupracujících škol již měli možnost také být na výcvicích pořádkové jednotky, například na stadionu fotbalového klubu v Jablonci nad Nisou. Krajské ředitelství Policie Libereckého kraje i v budoucnu hodlá velmi aktivně přistupovat k žákům zejména těch maturitních ročníků, v rámci jejichž učebních osnov jsou právě předměty, které předurčují studenty k jejich budoucímu povolání u ozbrojených sborů. Již bezmála dvě desítky studentů z těchto škol projevily zájem o práci u Policie České republiky. K dnešnímu dni jich do služebního poměru nastoupilo pět a zbylá část aspirantů o práci u policie prochází přijímacím řízením. V průběhu letošního roku přijalo Krajské ředitelství policie Libereckého kraje již 146 žádostí o práci u policejního sboru a bezmála tři desítky nových policistů již byly do služebního poměru přijaty. Odkaz na informace o náboru: https://www.policie.cz/clanek/krajske-reditelstvi-policie-lbk-zpravodajstvi-mate-zajem-pracovat-u-policie-registrujte-se.aspx 18. září 2019 por. Bc. Vojtěch Robovský Oddělení tisku a prevence Liberec Zdroj: www.policie.cz

Fotogalerie zde: