Žáci oboru Pečovatelské služby prospěli u závěrečných zkoušek s vyznamenáním

Petra KolompárováStalo se

V úterý 12.6.2018 probíhala poslední – ústní část závěrečných zkoušek žáků tříletého učňovského oboru Pečovatelské služby. Všichni absolventi tohoto oboru (Lukáš, Pavla, Verča, Monika a Aneta) zakončili své studium s vynikajícími výsledky (s vyznamenáním). V rámci závěrečných zkoušek prokazovali odborné znalosti v oblastech: pečovatelství,  somatologie, péče o oděvy, příprava pokrmů, úklidové práce a všeobecné znalosti ze světa práce. Více ve …

Žáci sociálního oboru strávili příjemné dopoledne v mateřské škole Šluknov

Petra KolompárováStalo se

Holky a kluci ze sociálního oboru si společně s panem učitelem Andělem připravili pestrý program pro děti ze šluknovské mateřské školy. Zpívalo se, cvičilo, četlo, hrály se hry a všichni si společný program náramně užili. Děkujeme všem studentům za perfektní reprezentaci školy. Více ve fotogalerii zde: https://www.zonerama.com/fotobankasls/Album/4394776

Maturitní zkouška – obor Sociální činnost

Petra KolompárováStalo se

Od pondělí 28.5. do pátku 1.6.2018 skládaly žákyně oboru sociální činnost maturitní zkoušku. V pondělí prokazovaly své získané znalosti a dovednosti v rámci praktické maturitní zkoušky v Domově se zvláštním režimem v Krásné Lípě a ve Speciální základní škole Šluknov. V úterý je čekala obhajoba závěrečných prací a v pátek ústní zkoušky z českého jazyka, cizího jazyka a z odborného …

Žáci třetího ročníku učňovského oboru pečovatelské služby skládali praktickou závěrečnou zkoušku

Petra KolompárováStalo se

Monika, Verča, Aneta, Pavla a Lukáš mají za sebou jednu z dílčích částí závěrečných zkoušek oboru Pečovatelské služby.  V rámci své praktické zkoušky prokazovali nejen získané znalosti z oblasti přímé péče o klienta, ale i dovednosti související s péčí o prádlo a přípravou pokrmu. Více ve fotogalerii zde: https://www.zonerama.com/fotobankasls/Album/4378255

Žákyně oboru sociální činnost navštívily Dětský domov v Lipové

Petra KolompárováStalo se

Dne 12. 4. 2018 žákyně druhého a třetího ročníku oboru sociální činnost navštívily Dětský domov v Lipové. V průběhu exkurze se dívkám velmi ochotně věnovala zástupkyně ředitele pro výchovnou oblast p. Müllerová, která dívky seznámila zejména s celkovým chodem domova a právní problematikou umísťování dětí do ústavní péče. Druhá část exkurze byla věnována prohlídce areálu, kdy měly dívky možnost poznat krásné prostředí, …

Žáci oboru Pečovatelské služby přivítali společně se seniory „svátky jara“

Petra KolompárováStalo se

Předmětové cvičení 3. ročníku Pečovatelských služeb proběhlo tentokrát v Domově pro seniory ve Šluknově. Velikonoce jsou svátky jara, které oslavují probouzení přírody, jarní sluníčko vytahuje ze země první květiny, a také nechyběly zvyky, které se dělají o velikonocích. Žáci si připravili pro uživatele zdobení velikonočních beránků a zajíců. Všichni si společné chvíle velmi užili. Více ve fotogalerii zde: http://: https://www.zonerama.com/fotobankasls/Album/4208893

Žáci třetího ročníku oboru Pečovatelské služby navštívili Hospic sv. Zdislavy v Liberci

Petra KolompárováStalo se

Žáci třetího ročníku oboru Pečovatelské služby se společně s paní učitelkou Janou Ducháčovou zúčastnili exkurze do Hospicu sv. Zdislavy v Liberci. Byli přivítáni vrchní sestrou, která je provedla celým areálem a poutavým způsobem je seznámila s děním v hospicu a s příběhy některých uživatelů. Exkurze byla velmi zajímavá a zanechala v žácích hlubokou stopu.