Závěrečné zkoušky lesních mechanizátorů

Petr Marek Aktuality

Další ročník učebního oboru Lesní mechanizátor završil své studium závěrečnou zkouškou. Všem blahopřejeme.