Škola není jen o tom sedět ve třídě.

Petr MarekAktuality

Představujeme Vám program Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu, který probíhá na naší škole. Ptáte se, co to je? Možná jste již o DofE slyšeli?
Je to zkušenost, která Ti změní život. Smysluplné trávení času s přáteli. Příležitost objevit nové zájmy a zjistit, na co máš talent. Naučíš se nové dovednosti pro život a práci. Kromě nezapomenutelných zážitků, získáš také mezinárodní certifikát. Ten ti pomůže při přijímacím řízení na vysoké školy u nás i v zahraničí. Bude také zajímat budoucí zaměstnavatele, jako důkaz získaných dovedností (komunikace, práce v týmu, adaptabilita).
Děti ve věku 14–24 let mohou absolvovat program DofE na jedné ze tří úrovní, které po úspěšném dokončení vedou k bronzové, stříbrné nebo zlaté ceně vévody z Edinburghu.
Na bronzové a stříbrné úrovni je třeba dokončit čtyři části a na zlaté pět. Zahrnují pomoc komunitě/životnímu prostředí, zdokonalování se, rozvoj nových dovedností, plánování, školení a dokončení expedice. Zlatá úroveň je rozšířena o práci v týmu.
DofE může absolvovat každý mladý člověk – bez ohledu na schopnosti, pohlaví, původ nebo místo. DofE není soutěž v tom, kdo bude první. DofE je o nastavení osobních výzev a posouvání osobních hranic.
Prostřednictvím programu DofE se mladí lidé baví, navazují přátelství, zvyšují si sebevědomí. Získávají základní dovednosti a schopnosti pro práci i život, jako je odolnost, řešení problémů, týmová práce, komunikace a nasazení…Všechny tyto dovednosti jsou pak přínosem pro případné zaměstnavatele.
A do toho všeho se naši žáci zapojují.
Pokud chceš, můžeš být součástí DofE i Ty!
A ten, kdo ti pomůže, je:
Carl J Dobson
DofE koordinátor