ROZHOVOR S ING. IGOREM HLUCHÝM – O lesních mechanizátorech

Petr MarekAktuality

S končícím školním rokem přicházejí u nás ve škole na řadu také závěrečné zkoušky lesních mechanizátorů. Učňovské vzdělávání má pod palcem Ing. Igor Hluchý, kterému jsem položil několik otázek o tomto krásném a dobrodružném oboru.
(rozhovor zaznamenal a zpracoval David Hlinka)
DAVID: Lesní mechanizátoři z třetího ročníku mají zkoušky za sebou. Mohl by si zhodnotit, jak byli úspěšní?
IGOR: Ročník Lesních mechanizátorů, končících své studium v letošním roce, měl jistě velmi těžkou situaci z hlediska přípravy na závěrečné zkoušky v době karantény. Díky vlastnímu zájmu žáků a velmi obětavému přístupu všech učitelů tohoto oboru jsme zkoušky perfektně zvládli. Noví lesní mechanizátoři dokázali, že budou odborníky ve svém oboru a jistě se z mnohých stanou opravdoví dřevorubečtí profesionálové.
DAVID: Jaký je v současnosti o mladé dřevorubce na trhu práce zájem?
IGOR: Dřevorubec je v posledních letech silně „nedostatkové zboží“. Doba, kdy se vlastníci lesů domnívali, že lidskou sílu nahradí v lesích harvestorové technologie se zaškolenou obsluhou, je pryč. Je zřejmé, že tyto stroje zvládnou velké množství těžebních prací, ale nejsou „všemocné“. Pozice lesního mechanizátora je nenahraditelná.
DAVID: O obor Lesní mechanizátor je neustále velký zájem, i když některé další učební obory v republice skomírají. Čím si to vysvětluješ?
IGOR: Zájem o obor je opravdu velký, vysvětlení vidím především v možnosti 100% uplatněnosti na trhu práce a dále v existenci velkých podpůrných opatření pro žáky tohoto oboru. Spočívají především ve stipendijním programu po dobu studia a podpoře vybavenosti žáků, jak v oblasti ochranných pomůcek, tak ve vybavení mechanizací.
DAVID: Práce v lese vždy byla o velikém fyzickém vypětí a samozřejmě i určitém nebezpečí, dobrodružství. Asi je dobrým signálem dnešní doby, že se pořád najde spoustu mladých kluků, kteří se toho nebojí ….
IGOR: To není otázka strachu, ale profesionálního přístupu k řemeslu. Asi bych použil přísloví: „Kdo se bojí, nesmí do lesa.“
DAVID: Mohl by si stručně nastínit, jak vypadá praktický učební plán lesního mechanizátora během těch tří let u nás? S čím vším se mladíci u nás seznámí a s jakou technikou pracují?
IGOR: Studium je opravdu tříleté. Celé vzdělávání probíhá dle Školního vzdělávacího programu a je zakončeno Jednotným zadáním závěrečné zkoušky. Žáci se vzdělávají jak v oblasti teoretické, tak v oblasti odborného výcviku. Po celou dobu studia se střídá týden teorie a týden odborného výcviku. Z hlediska odborných dovedností začínají s ručním nářadím, postupují přes lehkou mechanizaci, až po řetězovou motorovou pilu, traktor kolový a pásový a vyvážecí soupravu.
DAVID: Jak vidíš budoucnost tohoto krásného a potřebného oboru?
IGOR: Nebojím se říci, že tento obor má veliké ambice v růstu jak poptávky, tak nabídky.
DAVID: Děkuji ti za rozhovor a přeji hodně úspěchu ve vzdělávání mladých dřevorubců.
IGOR: Děkuji a přání velice rád předám všem kolegům, bez kterých by takové výsledky ve vzdělávání Lesních mechanizátorů nebyly. Krásný den a Lesu zdar.