Ohlédnutí za školním rokem

Petr MarekAktuality

Vážení žáci, milí rodiče a přátelé školy,
podíváte-li se na kalendář, končí červen a na dalších stránkách už je červenec a srpen. Podíváte-li se z okna, vidíte slunce. A podíváte-li se do minulosti vidíte školní rok.
Začali jsme spolu po dlouhé době opět ve školních lavicích v září. Pro mnohé z Vás to byl první rok na naší škole, pro mnohé poslední. Co však bylo pro všechny společné, je vzájemné setkávání, společné chvíle, předávání informací, zkušeností a zážitků. Škola by neměla a být rozdělena na žáky a učitele jakousi pomyslnou hranicí, škola by neměla být ani kolbištěm, kde jedna, či druhá strana prosazuje své názory.
Škola by měla být, a doufám, že ta naše je, studnice informací, poznatků a zážitků, které jednou ve svém životě použijete, i když někdy až s mnohaletým zpožděním. Děkuji všem učitelům, že se snaží tuto úlohu splnit. Děkuji všem ostatním zaměstnancům, že vytvářejí ideálním podmínky pro tento proces (od kuchařek až po externí pracovníky na praktickém cvičení). Děkuji všem rodičům, že dokáží být součástí tohoto procesu. A hlavně děkuji Vám, žákům školy, že nás nenecháte být pasivními a tím pádem náš život je neskutečně rozmanitý a krásný.
Vám všem přeji ty nej prázdniny, a i když někdy se objeví na obzoru, a nejen tam nějaký mráček, věřte, že za ním opět vyjde slunce.

Mgr. et. Bc. Rudolf Sochor, ředitel školy