Dnes se předává vysvědčení za první pololetí

Petr MarekAktuality

Vysvědčení je úřední potvrzení o výsledcích vzdělávání ve škole. Dnes se předává za první
pololetí. Známky jsou opravdu jen relativní, proto rodiče vzpomeňte si, jak jste to prožívali vy, když
jste byli děti.
Vysvědčení si ale založíte vy všichni žáci, učitelé, nepedagogové ze škol i rodiče. A i v této
nevýborné době si myslím, že si zasloužíte výbornou. Škola, ač chceme nebo ne, je součástí našeho
života, našich rodin. Tak hodně pohody do dalšího pololetí a dalších let. Ať je ta naše velká rodina
v pohodě.

Mgr. et. Bc. Rudolf Sochor, ředitel školy

P.S. Navštívil nás A. E. (ten, co prý kdysi propadal). Nevěříte, podívejte se.