Den učitelů

Petr MarekAktuality

Den učitelů, svátek který vznikl jako poděkování těm, co nám otevírají dveře do světa poznání. Svátek, který se na celém světě slaví v jiný den a u nás právě dnes. Možná i na oslavu asi největšího pedagoga, který je známější více v zahraničí, než ve své domovině, Jana Amose Komenského. Právě on se zasloužil o dnešní podobu školního roku i prázdnin. Podle něj jsou děti rozdělovány do tříd podle věku a úrovně znalostí. A je to i on on, co musel opustit českou domovinu. Možná největším přáním k dnešnímu svátku by bylo, aby žádný učitel ani žák už nemusel nikdy opustit kvůli svým názorům svou rodnou vlast. Užijte si svůj svátek letos v duchu Velikonoc.

Mgr., et. Bc. Rudolf Sochor, ředitel školy