Další krok k přípravě našich žáků

Petr MarekAktuality

Je tomu více jak tři roky, co jsme zpracovali projekt na rekonstrukci
dílen pro žáky lesnických oborů v Mlýnské ulici. Mezitím se nám podařilo opravit střechu, vyměnit
okna, ale to hlavní – dílna pro naši techniku, nám stále chyběla. Díky podpoře Krajského akčního
plánu a IROP jsme získali finanční prostředky na tuto akci a realizace projektu Školní dílna lesních
mechanizačních prostředků – kariérní ukázky oborů mohla začít.
Nyní je stavba hotova, zbývá dokončit jen parkovací plochu a může sloužit našim žákům. Samozřejmě
nejen jim. Již nyní se těšíme na spolupráci s ostatní školami, třeba tou naší místní základní. Budou
pořádány workshopy pro žáky ZŠ pro získání zaměřené zejména na výcvik technik a dovedností
v oblasti oprav mechanizačních prostředků. Technické vzdělávání je stejně důležité jako třeba
výpočetní technika, i když se na to v současné době zapomíná.
Děkuji všem, co nám s tímto projektem pomohli, a doufám, že si dílny žáci oblíbí.

Mgr. et. Bc. Rudolf Sochor
Ředitel školy