Aktuální informace před přijímacími zkouškami

Petr MarekAktuality

Vážení žáci základních škol, uchazeči o studium na naší škole ve školním roce 2020/2021, samozřejmě i rodiče a přátelé těchto žáků.
Žijeme ve zvláštním časovém úseku našeho období, kdy platí mimořádná nařízení, a tím pádem si není nikdo jist tím, co platí či nikoliv.
Pokusíme se vám napsat „dnes“ aktuální návod, jak se zachovat, pokud jste si podali přihlášku na naši školu. Bude více variant, tak prosím dočtěte tento příspěvek až do konce.
Uchazeči o učební obory již byli vyrozuměni o přijetí na naši školu a mohou odevzdat zápisový lístek.
Uchazeči o studijní obory to mají složitější, proto přinášíme návod.
Varianta I:
Maturitní obor z naší školy máte na přihlášce na prvním místě.
Termín přijímací zkoušky je stanoven na 8. 6. Zaslali jsme vám poštou instrukce k přijímací zkoušce. Všichni uchazeči se dostaví do budovy školy v ulici T. G. Masaryka, kde bude od 8:00 do 8:15 prezence. V 8:30 by všichni uchazeči již měli sedět ve své lavici. Vzhledem k epidemiologické situaci, nenechávejte prosím příchod na poslední minuty. Uchazeči napíší test z matematiky a českého jazyka. Pro letošní termín přijímacích zkoušek mají prodloužený čas. Obor Bezpečnostně právní činnost má ještě po povinných písemných testech, test fyzické připravenosti. O organizaci fyzických testů budou uchazeči i jejich rodiče informováni na místě.
Žádám rodiče, kteří budou doprovázet žáky, ať dbají hygienických doporučení a zbytečně se neshlukují na jednom místě. Rozhodnutím pana ministra je všem uchazečům prodloužen čas na vypracování.
Varianta II:
Maturitní obor z naší školy máte na přihlášce na druhém místě. Na prvním místě máte jiný studijní obor.
Přijímací zkoušky děláte na škole, kterou jste měli na prvním místě. Žádný druhý termín letos není, ale nic se neděje. Váš výsledek se vám započítá i u nás. A pod číslem, které jsme vám poslali, budete uveřejnění (samozřejmě, až obdržíme výsledky) na našich stránkách, zda jste či nejste na naši školu přijati. Je pak jen na vás, kterou školu si zvolíte a kam odevzdáte zápisový lístek. Pořadí škol nemá žádný vliv.
Další varianta má pro obor BPČ specifikum. 8. 6. budete psát testy na škole, kterou máte na prvním místě a 9. 6. přijedete k nám složit pouze školní část – fyzický test, o čemž jsme vás informovali v dopise. Váš výsledek připočteme opět k výsledkům z českého jazyka a matematiky a zveřejníme pořadí přijatých či nepřijatých, opět pod číslem, které jste od nás obdrželi poštou. Je jen na vás, kterou školu si zvolíte a kam odevzdáte zápisový lístek. Samozřejmě budeme rádi, když s důvěrou půjdete k nám.
Pravidla pro doprovod rodičů by opět měla být v souladu s hygienickými předpisy.
Varianta III:
Na prvním místě jste měli učební obor a na místě druhém studijní obor naší školy.
V tomto případě vám firma Cermat formálně zaměnila pořadí škol a řídíte se stejnými pravidly, jako ve variantě I. Jen připomínám, že pořadí škol nijak neovlivňuje ani nepředurčuje vaše preference.
Ještě několik všeobecných informací
Pozor, změna v tomto roce je nemožnost odvolání. Je tedy rozumné, věnovat čas přípravě a také neudělat zbytečnou chybu, například přijet na školu, kterou máte v přihlášce na druhém místě, jako první. Tato škola pro vás nebude mít připraven test a tudíž je vše špatně.
Termín, kdy opraví státem vybraná firma testy, nemůžeme ovlivnit, ale neprodleně po obdržení výsledků vše vyhodnotíme a zveřejníme.
Nevěste hlavu, pokud se vám přijímací zkoušky nepovedou a zůstanete pod čarou. Ne každý žák odevzdá zápisový lístek, a tudíž se může pořadí posunout. Některé školy určitě vyhlásí i další kola přijímacího řízení.
Velice si vážíme, že jste si vybrali naši školu. Až budete znát výsledky zašleme vám další pokyny a v červnu se pokusíme uspořádat první setkání s vámi i rodiči.
Vím, že je zvláštní doba a berte to jako období, které vás může i pozitivně ovlivnit ve vaší životní cestě. Držím vám palce a přeji vám ve vašem rozhodnutí tu správnou volbu.

Mgr. et Bc. Rudolf Sochor, ředitel školy