Přijímací řízení


Název oboruDélka vzděláváníZpůsob ukončeníPočet přijímaných
žáků
Přijímací zkouškyPotvrzení lékaře
Lesnictví4Maturita28
Lesní mechanizátor3Závěrečná zkouška20
Lesnické práce2Závěrečná zkouška20
Bezpečnostně právní činnost4Maturita28
Sociální činnost4Maturita28
Pečovatelské služby3Závěrečná zkouška20
Pekař3Závěrečná zkouška20
Práce ve stravování2Závěrečná zkouška20
 
 • Přijímací řízení na naši školu má dvě podoby. Pro maturitní obory se jedná o jednotnou přijímací zkoušku, u oboru Bezpečnostně právní činnost je součástí zkoušek i test fyzických předpokladů. Na učební obory se přijímací zkoušky neskládají, na školu budou přijati uchazeči až do naplnění maximální kapacity oboru. Kompletní informace můžeš najít dole na stránce.

 
 
 

Průběh přijímacího řízení


 • Podání přihlášky

  Přihlášku na střední školu můžeš podat kdykoliv, ale nejpozději do 1. 3. daného roku. Pokud už víš, že se chceš přihlásit na naši školu, nejlepší možností je podat přihlášku hned teď, ať nepropásneš termín a získáš předpříjimačkový servis!

 • Přijímací řízení

  Pokud se hlásíš na maturitní obor, musíš dělat jednotnou přijímací zkoušku. Ta se koná ve dvou termínech – v měsíci duben. Pokud se hlásíš na učební obor, přijímací zkouška se tě netýká.

 • Podání zápisového lístku

  Pokud se úspěšně dostaneš na naši školu – gratulujeme! Musíš ale nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí doručit na sekretariát školy zápisový lístek. Ten můžeš doručit buď osobně nebo poštou.


 

Z čeho budou přijímací zkoušky pro maturitní obory?


Český jazyk a literatura

 • Uzavřené i otevřené úlohy
 • Hodnotí se i odpovědi celou větou
 • Bude vyhrazeno 60 minut čistého času

 • Matematika a její aplikace

 • Uzavřené i otevřené otázky
 • Hodnotí se i postup řešení
 • Bude vyhrazeno 70 minut čistého času

 • Další informace

 • U testů nejsou povoleny žádné pomůcky, jako je kalkulačka nebo pravidla českého pravopisu
 • Další informace najdeš na NováMaturita.cz

 • Podrobné informace o přijímacích zkouškách


  • Přihláška se v 1. kole podává do 1. 3.  na adresu školy. Na přihlášku se uvádí 2 školy vašeho výběru. 
  • Součástí přihlášky je závěrečné vysvědčení z předposledního ročníku (osmá třída) a vysvědčení z prvního pololetí posledního ročníku (devátá třída) studia ZŠ (nebo jejich ověřené kopie). Bodový zisk z průměrného prospěchu se započítává podle následujícího grafu (průměr 1.00 získá 50 bodů).

  • Potvrzení lékaře je nutné doložit u oboru Lesnictví a Bezpečnostně právní činnost.
  • Za každý snížený stupeň chování na ZŠ se odečítá 25 bodů
  • Žáci a uchazeči budou přijímáni až do naplnění kapacity příslušného oboru vzdělání.
  • Výpočet získaných bodů u oboru Lesnictví a Sociální činnost: prospěch na ZŠ + chování na ZŠ + počet bodů z ČJ + počet bodů z matematiky
  • U oboru Bezpečnostně právní činnost jsou dodatečné podmínky, viz. níže

  Výsledky  přijímacího řízení pro maturitní obory budou zveřejněny bez odkladu po opravení firmou Cermat (pod evidenčním číslem žáka) na webu školy, Úřední desce školy a zaslány písemně. Zápisový lístek je uchazeč povinen doručit na adresu školy do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení!

  • Platí stejné podmínky jako u maturitních oborů, ale součástí přijímacích zkoušek je i test fyzických předpokladů

  Test fyzických předpokladů se skládá z 

  • Člunkového běhu (4x 10 m)
   • Úkolem je uběhnou vzdálenost 4x 10 m stanoveným způsobem v co nejkratším čase
   • Start je vedle první mety, běží se šikmo mezi metami, meta č. 2 se obíhá, stejným způsobem se vrací zpět a obíhá se meta č. 1. Třetí úsek se běží přímo, následuje dotek mety č. 2, rychlý obrat a při doteku mety č. 1 se zastavuje čas.
   • Měří se s přesností na 0,1 s
   • Bodové hodnocení výkonu: Měří se běžecká rychlost a současně i schopnost rychlých změn při pohybu, obratnost a koordinace. Trestné body: za špatně proběhnutou trať PLUS jedna sekunda k času. Za nedotknutí se mety č. 1 a č. 2 PLUS jedna sekunda k času, za každé nedotknutí.
  Dosažený čas Body
  Do 10,5 s 7
  10,5 s – 11,5 s 5
  11,5 s – 12,0 s 3
  12,1 s – 12,6 s 2
  12,7 s – 13,2 s 1
  13,3 s a více 0
  • Celomotorický test (opakovaně, 2 minuty)
   • Úkolem je zacvičit maximální počet cviků stanoveným způsobem.
   • Cvik je ze stoje spatného přes dřep do lehu na břiše, zvednout ruce z podložky, přejít zpět opět přes dřep do stoje spatného, dále se pokračuje přes dřep do lehu na napřímená záda, ruce se dotknou podložky podél těla a zpět přes sed a dřep do stoje spatného. Za každý přechod do stoje spatného je počítáno jedno provedení cviku.
   • Měří se počet správně provedených cviků v časovém úseku dvou minut. Při nesprávném provedení cviku se cvik nezapočítává.
  Dosažený čas Body
  20 a více 8
  19 – 17 6
  16 – 14 4
  13 – 11 2
  10 – 8 1
  7 0
  • Výpočet získaných bodů u oboru Bezpečnostně právní činnost: prospěch na ZŠ + chování na ZŠ + počet bodů z ČJ + počet bodů z matematiky + počet bodů z testu fyzických předpokladů

  Přijímačky do učebních oborů se nekonají, žáci jsou přijímáni do naplnění oborů na základě těchto kritérií:

  1. Zdravotní způsobilost pro přípravu v lesnických oborech a oboru Pečovatelské služby vzdělání pouze
  2. Úspěšné ukončení povinné školní docházky v ZŠ
  3. Bezproblémové chování v základní škole
  4. Zájem žáka o zvolený učební obor

  První kolo přijímací řízení pro učební obory lze uzavřít nejdříve 22. dubna, kdy všem bude zaslán písemně výsledek a výsledky budou zveřejněny na webu školy a Úřední desce.Zápisový lístek je uchazeč povinen doručit na adresu školy do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení!