Vyhlášení maturitních zkoušek pro školní rok 2020/2021

Roman BrožÚřední deska

Z důvodu karanténních opatření došlo ke změnám termínů:

Písemné zkoušky: zrušeny

Didaktické testy: 24. 5. – 26. 5. 2021

Ústní zkoušky: Obor Lesnictví dálková forma 1. 6. – 2. 6. 2021, Obor Sociální činnost – 10. 6. 2021, obor Lesnictví – 7. 6. – 8. 6. 2021, obor Bezpečnostně právní činnost – 14. 6. – 17. 6. 2021

Podle § 79, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovují následující podmínky pro konání zkoušek profilové části maturitní zkoušky.

Forma zkoušek:

ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

Témata k jednotlivým zkouškám jsou uvedena v příloze.

1)      Lesnictví

Povinné zkoušky:

  • Obhajoba maturitní práce
  • Pěstování lesů
  • Volitelná kombinace (Hospodářská úprava lesa a Lesní těžba, Hospodářská úprava lesa a Ochrana lesů, Hospodářská úprava lesa a Myslivost, Lesní těžba a Myslivost, Lesní těžba a Ochrana lesů)

2)      BPČ

Povinné zkoušky:

  • Obhajoba maturitní práce
  • Právo
  • Volitelná kombinace (Kontrola kriminality a Kriminalistická technika, Bezpečnostní činnost a Dopravní činnost)

3)       Sociální činnost

Povinné zkoušky:

  • Obhajoba maturitní práce
  • Systém řízení sociálních služeb
  • Volitelná kombinace (Sociálně výchovná činnost a Základy somatologie, Pedagogika)

Ve Šluknově 04. 05. 2021

ředitel školy