Výsadek

Petr MarekStalo se

Tradiční noční hra opět ukázala odolnost a vytrvalost našich žáků. Není jednoduché být vysazen na
neznámém místě, splnit úkoly a ještě se vrátit zpět. Stejně tak jako naši žáci v minulém století, tak i vy
jste to zvládli na výbornou.
Děkuji.

Mgr. et. Bc. Rudolf Sochor, ředitel školy