Ve školním arboretu jsme sázeli nové stromy

Petr MarekStalo se

Ve školním arboretu probíhají velké změny. Poslední činností, která v Kunraticích probíhala, bylo sázení nových dřevin.

Část z nich představuje sbírka 33 druhů listnatých stromů o celkovém počtu 77 kusů. Smyslem nové výsadby, na kterou škole přispěla Nadace ČEZ v rámci grantu Stromy rovným 100 000 korun, je zvýšení druhové pestrosti, přičemž volba dřevin byla primárně zaměřena na místní botanické druhy.

Na výsadbě se podílelo mnoho našich zaměstnanců, z řad učitelů i dalšího personálu. Všichni odvedli velký kus práce a zaslouží za ní pochválit. O tom, že arboretum se proměnilo do nového „šatu“ se budete moci sami přesvědčit v jarních měsících.

Kdo by si chtěl připomenout historii tohoto unikátního místa – popřípadě navštívit arboretum virtuálně (stav před úpravami), může se více dozvědět kliknutím na tento odkaz.