Žáci oboru BPČ byli na stáži u Policie ČR v Liberci

Petr MarekStalo se

Na jeden pracovní týden jsme se stali „stážistmi“ u  Krajského ředitelství Policie ČR v Liberci, které nám na základě smlouvy o vzájemné spolupráci umožnilo seznámit se s různými službami Policie ČR.

Tomáš Polách student 4.BP

Pondělí: 8:00 nástup na KŘ v ulici Pastýřská, kde jsme byli seznámeni s pravidly bezpečnosti práce, podepisovali jsme formuláře o zpracování osobních údajů, formulář o dodržení mlčenlivosti a byli jsme seznámeni s vedením krajského ředitelství.
Proběhlo rozdělení do skupin a má skupina, konkrétně skup. č. 1 byla přiřazena ke Službě pořádkové policie. Následovala teoretická část o práci pořádkové služby, poté ukázka vybavení a zbraní potřebné pro výkon služby. Odborná debata, kladení otázek.
Odpolední zaměstnání – společný přesun na Liberecké letiště, kde byla předvedena služební kynologie, ukázka z rutinního cvičení mladého psa, který je ještě před výkonem služby. Revírování, stopování, odborná debata.

Úterý: 8:00 nástup na KŘP, dopolední zaměstnání u Služby dopravní policie Libereckého kraje. Dozvěděli jsme se o územních odborech (Semily, Česká Lípa, Liberec), odborná debata o rutinách prohlídek, součinnosti s ostatními útvary, Armádou ČR a o celorepublikových akcích. Dozvěděli jsme se o celkovém kmenovém dělení dopravní policie, struktuře atd. . Prohlídka techniky, radarů, vozidel, jízda v novém policejním superbu tak trochu rychleji, prohlídka operačního auta, ze kterého velitel řídí zákrok, kontroly, kde se organizují meetingy, porady. Odpolední zaměstnání, odbor pro registraci zbraní. Debata o zbrojních průkazech, kladené otázky na validitu českých zákonů, prohlídka skladu se zbraněmi, podmínky udělení ZP, ukázka testů, přesun na Libereckou střelnici Army Arms, kde jsme se seznámili s problematikou udělení povolení pro prodej, nákup a překup zbraní, prohlídka střelnice, odborná debata o zbraních, metodách použití zbraně.

Středa: 8:00 Dopolední zaměstnání, skupina č. 1 se přesunula na Odbor cizinecké policie, kde nám byla teoreticky představena problematika cizinecké policie, následovala praktická ukázka prohlídky bytových prostor, kontrola a lustrace cizinců, postupy a taktika zásahu, Služba cizinecké policie, uniforma/civil. Prohlídka celkových prostor, kde operují policisté, nahlédnutí do spisu a teorie o jeho konstrukci. Přesun k dokladům, jak poznat validitu, praktické zkoušení prohlídek dokladů, test z poznání a ztotožnění dvou různých obličejů, přesun na Liberecké letiště, kde nám byl představen tzv. “Schengen Bus“, kompletně vybavené auto a pojízdná laboratoř na přezkum pravosti předložených dokladů, reálná demonstrace silniční kontroly cizineckou policií.

Čtvrtek: 8:00 Psychologická debata, psychotesty, nároky na uchazeče v přijímacím řízení, vymezení dobrých, špatných povahových kvalit, praktická zkouška části psychotestů, odborná debata o krizových intervencíCh,  kdo, co, a jak se provádí oznamování špatných zpráv pozůstalým, taktika oznámení atd.

Pátek: 8:30 Janov u Nového Boru, výcvikové středisko PČR, drobnohled na sebeobranu při zákroku, taktika zákroku, validní “zákonné“ použití donucovacích prostředků, jaké máme donucovací prostředky. Taktika zkoumání budov, taktika vstupu do budovy, kde se může nacházet pachatel vloupání do bytových prostor. Taktika “Buddy“ systému při zákrocích. Hodnocení celého týdne, vyplňování dotazníků zpětné vazby pro PČR, během toho zkouška 2 vs 2 v budově proti sobě za použití CZ 75D značkovacích pistolí, nesmrtící cvičné zbraně pro ozbrojené složky na trénování modelových situací. Zakončení celé akce, poděkování.

 

Fotogalerie zde: