Naši absolventi se vracejí do školy jako odborníci

Petr MarekStalo se

Není pro učitele lepší odměna než to, že mu jeho bývalí žáci pomáhají vzdělávat ty současné.
Minulý týden se vrátil na místo činu náš absolvent oboru Bezpečnostně právní činnost Jakub Antoš, který v současné době studuje obor právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze třetím rokem. Po dohodě se svým bývalým učitelem si vyzkoušel, jaké to je na straně katedry, když musí zaujmout třídu plnou bezpečáků. Připravil si k tomu účelu velmi zajímavou přednášku na téma odklony v trestním řízení, což se dá pro laickou veřejnost jednoduše vysvětlit jako postup státu, který nesměřuje k potrestání pachatele rozsudkem, ale je zvolena jiná cesta k jeho nápravě a zároveň náhradě škody obětem trestných činů.

No, a protože máme v současné době ve škole řadu studentů, kteří chtějí po ukončení studia pokračovat ve studiu práva, udělal pro tyto zájemce ještě Jakub besedu na téma: Jak se dostat na práva a jak takové studium potom probíhá.

Učitel předmětu právo Mgr. Milan Ritschel