Naše škola nevychovává děti ve skleníkových podmínkách

Petr MarekStalo se

Žádná kvalitní škola nemůže připravit své žáky na budoucí povolání bez spolupráce s potencionálními zaměstnavateli. Právě proto se každoročně setkáváme s partnery oboru bezpečnostně právní činnost a řešíme nejen praktickou část výuky, ale i konkrétní změny vzdělávání tak, aby žák po absolvování školy byl připraven na výkon svého povolání. Většina ze čtrnácti partnerů přijela. Byly to nejen složky ministerstva vnitra, městské policie a armády ČR, ale i jiné zájmové organizace. Je na místě poděkovat nejen za zájem, ale i konkrétní náměty jak dál. Škola bez těchto partnerů nemůže vychovat kvalitní absolventy.

Mgr. et. Bc. Rudolf Sochor, ředitel školy