Myslivecký kroužek se sešel na chatě Mysliveckého spolku

Petr MarekStalo se

20.3.2018 se sešel myslivecký kroužek SLŠ a SOŠ Šluknov na chatě Mysliveckého spolku Jitrovník v Království. Pod vedením Ing. Roberta Petrouška a Ing. Václava Vomáčky bylo zájemcům o myslivost (žáci 1. a 2.L) předloženo 40 trofejí spárkaté zvěře (srnec, daněk, kňour), ulovených v roce 2017 v honitbách Fukov a Radvanec. Na těchto trofejích byla žákům vysvětlena problematika průběrného lovu, zdůvodnění odstřelu a posuzování věku zvěře.

Ing. Robert Petroušek