Lesáci ubytovaní na DM se sešli u ohně

Petr MarekStalo se

V úterý 22. 9. 2020 se sešli žáci lesnických oborů ze tříd 1.L, 2.L a 1.LM, kteří jsou ubytovaní na domově mládeže, se svým vychovatelem Jiřím Petrouškem. U ohně proběhla debata a zhodnocení prvního měsíce pobytu žáků na DM, při které se žáci vyjadřovali vesměs kladně. Nechybělo ani tradiční opékání vuřtů.