Druháci lesáci zkoumají půdu

Petr MarekStalo se

Ve středu 4. dubna 2018 se třída 2.L vypravila do terénu prozkoumat půdu. Pedologie (půdoznalství) je součástí výuky předmětu „Nauka o lesním prostředí“ a znalosti o půdě budoucí lesníci využijí při rozhodování o pěstebních opatřeních v lesích (volba druhů dřevin k obnově lesa) i při stavbě lesních cest. Na terénním cvičení žáci zkoumali zejména barvu, strukturu a konzistenci půdy na různých místech a zabývali se použitím tzv. Kopeckého válečků při odběru půdních vzorků pro laboratorní rozbory.