Dálkaři se učí v terénu

Petr MarekStalo se

Výuka dospělých – žáci z třídy 5.DL (kombinovaná forma studia) se na poslední hodině „Ochrany lesa“ vydali se svým učitelem probrat téma „Ochrana životního prostředí“ do terénu – návštěva památného stromu (lípa srdčitá Tilia cordata) ve Šluknově a naučné stezky jižně od města.