UNIV 2

Lesnická škola ŠluknovProjekty, granty, programy

Škola je zapojená do projektu UNIV 2 kraje

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více informací se dozvíte na http://www.nuov.cz/univ .

UNIV – Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v sítích škol poskytujících vzdělávací služby dospělým

Školy – centra celoživotního učení

Projekt UNIV 2 – KRAJE (Proměna škol v centra celoživotního učení) je individuální projekt národní Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy , jehož řešitelem je Národní ústav odborného vzdělávání je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.  

Projekt pomáhá středním školám při proměně v centra celoživotního učení, která budou nejen učit  žáky v rámci počátečního vzdělávání, ale budou nabízet i nejrůznější formy dalšího vzdělávání pro dospělé. Do projektu jsou zapojeny školy ze všech krajů ČR kromě Prahy. Rozšíření nabídky kurzů má přispět ke zvýšení účasti obyvatel na dalším vzdělávání. Po ukončení školy se totiž dále vzdělává pouze menší část obyvatel ČR a to v už při rychlých ekonomických i společenských změnách globalizovaného světa nestačí.
http://www.nuov.cz/univ2k

Image