Šance pro Šluknovský výběžek

Lesnická škola ŠluknovProjekty, granty, programy

Název projektu: Šance pro Šluknovský výběžek

Registrační číslo: CZ.1.07/3.1.00/37.0030

Příjemce dotace: Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Termín realizace: 1. 8. 2012 – 30. 10. 2013

Partner s finančním příspěvkem: Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov, příspěvková organizace.

Oblast podpory 3.1 – Individuální další vzdělávání

Celkové náklady v Kč: 8 477 838,00 Kč

Cílová skupina:

Cílová skupina jsou jedinci, účastníci dalšího vzdělávání s trvalým pobytem na území ČR. Jde o minimálně 430 osob zejména ze Šluknovského výběžku (Rumburk, Varnsdorf, Šluknov) a další obce přilehlých regionů jako je Nový Bor, Česká Lípa, apod.

Cíl projektu:

Cílem projektu je zvýšit kvalitu odborných a obecných kompetencí obyvatel ČR a zejména Šluknovského výběžku, zvýšit vzdělanost cílové skupiny, zlepšit motivaci k dalšímu vzdělávání v oblastech odpovědného přístupu k financím, prevenci dluhové pasti a sestavování správného rozpočtu, podpora zdravého vztahu k médiím, rozpoznávání manipulativních technik, prevence kriminality, extremismu, respekt k lidským právům a principy soužití menšiny s většinou.

Projekt je podpořen cílenou mediální kampaní se zapojením nadregionálních médií, jejímž cílem je propagace dalšího vzdělávání, a to nejen v regionu Šluknovska. Projekt budou realizovat páteřní školy Ústeckého kraje (z Varnsdorfu a Šluknova) za podpory silného partnerství dalších vzdělávacích institucí a obcí regionu.

Cílem a smyslem je primárně podpora vzdělanosti, což by mělo dlouhodobě přispět ke stabilizaci lidských zdrojů v oblasti.

Ve Varnsdorfu, Šluknově, Rumburku a na Liberecku vznikly v rámci projektu čtyři metodické skupiny, které tvoří jeden metodik vzdělávání a vždy 3 mentoři vzdělávání. Práce metodiků a mentorů je nadregionální, působí mj. také v Novém Boru a České Lípě, tedy v Libereckém kraji.

Klíčové aktivity:

KA 1 – Odpovědný přístup k financím, prevence dluhové pasti, správné

sestavování rozpočtu

KA 2 – Vztah k médiím a informačním technologiím, rozpoznávání

manipulativních technik

KA 3 – Multikulturalismus, prevence extremismu, respekt k lidským právům a soc.

odlišnostem

KA 4 – Prevence kriminality

KA 5 – Akce na podporu dalšího vzdělávání

Jednotlivé moduly vzdělávacích programů:

1) Finanční gramotnost

2) Zvládání dluhů

3) Rodinný rozpočet

4) Mediální gramotnost

5) Multikulturalismus

6) Pravidla soužití ve společnosti

7) Prevence kriminality