Opravářem strojů…

Lesnická škola ŠluknovProjekty, granty, programy

Projekt Opravářem strojů a zařízení v pěstování rostlin (41-027-H) a v lesnickém hospodářství v Ústeckém kraji.

Reg.č. CZ.1.07/3.2.06/05.0004

Od 1.10. 2014 naše škola realizuje projekt Opravářem strojů a zařízení v pěstování rostlin (41-027-H) a v lesnickém hospodářství v Ústeckém kraji.

Přihlášení do e-learningu : http://www.mechanizator.cz.

Jméno: estudent

Heslo: ERT93tkR

V rámci projektu vznikly 2 vzdělávací programy. První VP Opravář strojů a zařízení v pěstování rostlin bude vytvořen v návaznosti na profesní kvalifikaci NSK v rozsahu 260 hodin. Druhý VP Opravář strojů a zařízení v lesnickém hospodářství bude pojat jako VP rozšiřující VP první a nástavbový v rozsahu 282 hodin.

Od 2. března do 19. června 2015 probíhalo pilotní ověření zpracovaných vzdělávacích programů. Do pilotního ověřování bylo zahrnuto 12 pracovníků od smluvních partnerů – TS Šluknov, Zemědělství Houdek Království, Město Šluknov. Pilotně ověřeny budou oba vzdělávací programy a to prezenční i distanční formou výuky pomocí e-learningu. Všech 12 účastníků úspěšně prošlo pilotním ověřením a získali Potvrzení o účasti v pilotním ověřování.

Po pilotním ověření byly vzdělávací programy upraveny do finální podoby na základě zpětných vazeb od lektorů a účastníků pilotáže i na základě oponentních posudků.

Projekt byl ukončen k 30. 6. 2015

Image