Lesní mechanizátor

Lesnická škola ŠluknovProjekty, granty, programy

Naše škola realizovala projekt:

„Další vzdělávání lesních mechanizátorů“

(CZ.1.07/3.2.06/02.0033). 

„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky“!!!

Doba realizace: 1. 1. 2011 – 30. 1. 2014

Doba udržitelnosti: 31. 1. 2014 – 30. 1. 2019

Základním cílem tohoto projektu je rozšířit nabídku dalšího vzdělávání v Ústeckém kraji v oblasti lesního hospodářství. V rámci projektu tedy hodláme vytvořit vzdělávací program ve vazbě na NSK vedoucí k rozšíření vzdělávací nabídky pro lesní mechanizátory. Tento vzdělávací program se bude skládat z jednotlivých modulů:

1) Pěstební činnost a ochrana lesa

2) Těžební činnost

3) Doprava dříví

4) Údržba lesních cest

5) Výroba sazenic v lesních školkách

Druhým cílem projektu je vytvořit výukové materiály a studijní opory pro výše uvedené moduly. Tyto materiály totiž buď vůbec neexistují nebo jsou zastaralé, případně jsou roztříštěné v mnoha různých zdrojích, a proto jsou účastníkům dalšího vzdělávání pouze velmi špatně dostupné.

Posledním cílem toho projektu je pilotní ověření modulu Údržba lesních cest včetně vytvořených výukových materiálů. Tento modul bude ověřen pracovníky regionálních firem jako je např. UNILES a.s., Městské lesy Šluknov, Městské lesy Velký Šenov, Městské lesy Bělá pod Bezdězem a město Terezín.

V rámci udržitelnosti projektu nabízíme rekvalifikační kurz – Další vzdělávání lesních mechanizátorů

Image