Globe

Lesnická škola ŠluknovProjekty, granty, programy

Mezinárodní PROGRAM GLOBE

Ve školách po celém světě žáci a studenti měří ukazatele životního prostředí (ŽP), které jsou za pomoci vědců zpracovávány, aby umožnily globální pohled na stav naší planety. Zpracované výsledky se v softwarové podobě vrací zpět ke všem účastníkům programu a jsou k dispozici na Internetu i ostatním lidem (viz: http://www.globe.gov).

Myšlenku programu vyhlásil viceprezident USA Al Gore v roce 1994. O rok později v dubnu při příležitosti 25. výročí Dne Země byl PROGRAM GLOBE slavnostně zahájen. Dnes je realizován ve více než 90 státech světa. V ČR je zapojeno přibližně 100 základních a středních škol. Účastníci programu provádějí měření a pozorování kvality ŽP v meteorologii, hydrologii, biometrii, fenologii, pedologii a dálkovém průzkumu Země. Výsledky se odesílají Internetem do Washingtonu D.C. a zpět jsou okamžitě zasílány přehledy ve formě grafů a map, se kterými lze dále pracovat.

SLŠ Šluknov se účastní programu od listopadu 2000.

Některé zajímavosti z PROGRAMU GLOBE:

 • 1. mezinárodní studentská GLOBE konference ve finských Helsinkách v roce 1998, na které Českou republiku reprezentovalo 7 studentů – vítězů národního kola Globe Games.
 • Mezinárodní Globe Games proběhly ve finském parku Nuuksio, kde se 5-6-členné mezinárodní týmy studentů kromě soutěží podílely na výzkumu přírody. Studenti zde měli příležitost vyměnit si zkušenosti, seznámit se s finskou přírodou a popovídat si s vědci (převážně z NASA a NOAA), které dosud znali jen z internetových stránek.
 • V africkém Beninu jsou záznamy studentů jedinými existujícími údaji, protože v této oblasti nepracují žádná oficiální meteorologická pracoviště.
 • Obrázky z českých pracovních listů od výtvarníka Jana Smolíka se natolik líbily americkým koordinátorům programu, že byly zařazeny do oficiálního anglického manuálu i s českými texty.
 • Studentům je k dispozici počítačový program Multispec, který slouží ke zpracování satelitních dat z dálkového průzkumu Země.
 • Přírodovědná expedice Napapiiri do Finska k severnímu polárnímu kruhu pro nejlepší účastníky programu z ČR (meteorologická a hydrologická měření, ornitologická, lichenologická, botanická pozorování, sběr minerálů, historické, etnografické a kronikářské práce). Zprávy a výsledky měření byly odesílány přímo z terénu a z fotografií vznikla putovní výstava.
 • Expedice Mediteran zaměřená na mediteránní, mořské a přímořské ekosystémy Chorvatska se základnou na potápěčské základně Deep Sea u Staré Bašky. Studenti se na expedici předem připravovali ve zvolené specializaci (výzkum flóry a fauny, historie, etnografie, hydrologie, geologie, meteorologie). Z expedice vznikla opět fotovýstava fotografa Romana Sejkota.
 • Spolupráce norských a českých škol zatím vyvrcholila vzájemnými návštěvami – pro české studenty to byla příležitost poznat život v norských rodinách i nádhernou přírodu Norska.
 • Data z programu lze použít do různých seminárních prací, projektů a do závěrečných prací.
 • Data z programu využívají vědci k ověřování hypotéz a zpřesňování předpovědí abnormílního sucha, dešťů, horka a zimy pro různé oblasti a období – např. k průzkumu jevu El Nino (= španělsky Ježíšek – ENSO=El Nino Southern Oscillation, ).
 • V americkém státě New Hamshire se na základě studentských měření při dosažení kritických hodnotách teplot vzduchu a výšky sněhové pokrývky spouští varovný signál. Vysoká zvěř nemá v takovém případě možnost dostat se k potravě a ohrožené zvěři je proto dopravováno krmivo do postižených oblastí helikoptérami.

Cíle PROGRAMU GLOBE:

 • Posílit povědomí obyvatel celého světa o stavu ŽP
 • Zvýšit úroveň poznání planety Země
 • Podpořit studenty v prohlubování jejich znalostí v oblasti přírodních věd a techniky