Výchovné poradenství

Mgr. Petra Kolompárová

Kontakt: kolomparova@lesnicka-skola.cz
tel.  739 645 166

Kabinet: přízemí (budova TGM) - kabinet sociálních nauk

Konzultační hodiny:
pro rodiče a žáky:
(po tel. domluvě: 739 645 166)
pondělí      14:45 - 15:30
středa           8:00 - 10:00

pro pracovníky PPP/SPC a veřejnost:
středa/čtvrtek   8:00 - 10:00

Konzultace s výchovným poradcem je možná i mimo uvedené termíny na základě individuální domluvy.

Výchovná poradkyně je na škole proto, aby ti pomohla se studiem a kariérou. Nečekej ale, že tě poradkyně bude doučovat. Je tu především k tomu, aby ti zodpověděla na otázky týkající se tvé budoucí kariéry - ať už je to další vzdělání nebo nástup do práce.

 

METODIK PRIMÁRNÍ PREVENCE

Mgr. Šárka Mazurová

Kontakt: mazurova@lesnicka-skola.cz

Kabinet: německého jazyka, 2. patro budova TGM

Konzultační hodiny:
čtvrtek 12:15 - 14:00 hod.

Školní metodik prevence pracuje především v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů. Například jde o koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.

Školní psycholog

Mgr. Věra Zika

Kontakt: zika@lesnicka-skola.cz
tel.  

Kabinet:

Konzultační hodiny:

Výchovná poradkyně je na škole proto, aby ti pomohla se studiem a kariérou. Nečekej ale, že tě poradkyně bude doučovat. Je tu především k tomu, aby ti zodpověděla na otázky týkající se tvé budoucí kariéry - ať už je to další vzdělání nebo nástup do práce.