výchovné poradenství

Image
Mgr. Petra Kolompárová

Kontakt: kolomparova@lesnicka-skola.cz
tel.  739 645 166
Kabinet: přízemí (budova TGM) - kabinet sociálních nauk

Konzultační hodiny:

pro rodiče a žáky:
(po tel. domluvě: 739 645 166)
pondělí      14:45 - 15:30
středa           8:00 - 10:00

Konzultace s výchovným poradcem je možná i mimo uvedené termíny na základě individuální domluvy.

 

Výchovný poradce hledá spolu se žákem, rodiči, učiteli, vychovateli a vedením školy možnosti, jak vyřešit problémy, které se mohou kdykoli vyskytnout v průběhu studia žáka na naší škole.

Ke spokojenosti žáků, a pro dosahování jejich co nejlepších studijních výsledků, je třeba tyto problémy zavčasu řešit.

metodik primární prevence

Image
Mgr. Šárka MAZUROVÁ

Kontakt: mazurova@lesnicka-skola.cz
Kabinet: německého jazyka, 2. patro budova TGM

Konzultační hodiny

čtvrtek 12:15 - 14:00 hod.

Školní metodik prevence pracuje především v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů. Například jde o koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.

školní psycholog

Image
Mgr. Věra Zika

Kontakt: zika@lesnicka-skola.cz
tel.: 605 330 830
Kabinet: dveře naproti ředitelně

Konzultační hodiny

středa 12:00 - 13:30 hod.

Vždy, když máš nějaký problém, můžeš si domluvit schůzku se školní psycholožkou. 

Pokud však z nějakého důvodu nechceš nebo nemůžeš, zavolej na následující místa: