Žáci oboru Pečovatelské služby přivítali společně se seniory „svátky jara“

Petra KolompárováStalo se

Předmětové cvičení 3. ročníku Pečovatelských služeb proběhlo tentokrát v Domově pro seniory ve Šluknově. Velikonoce jsou svátky jara, které oslavují probouzení přírody, jarní sluníčko vytahuje ze země první květiny, a také nechyběly zvyky, které se dělají o velikonocích. Žáci si připravili pro uživatele zdobení velikonočních beránků a zajíců. Všichni si společné chvíle velmi užili. Více ve fotogalerii zde: http://: https://www.zonerama.com/fotobankasls/Album/4208893

Ples DZR Krásná Lípa

Petr MarekStalo se

V sobotu 24. března proběhl v Kulturním domě v Rumburku ples s názvem „Tančím tak rychle, jak dokážu“, který pro handicapované klienty ze zařízení nejen Šluknovského výběžku každoročně pořádá Domov se zvláštním režimem z Krásné Lípy. I my jsme byli přitom… Již potřetí…

Poslední přijímačky „nanečisto“ – 24.3.2018

Petr MarekStalo se

Poslední přijímačky „nanečisto“ jsou za námi. Přijímací řízení pro studenty, kteří si naši školu zvolili na prvním místě proběhne 12.4.2018. Druhý termín pro zájemce o studium na naší škole, tedy pro ty, kteří si naši školu zvolili jako druhou v pořadí, proběhne 16.4.2018. Pro aktuální informace sledujte naše webové stránky. Fotogalerie zde:

Vypravili jsme se k ledopádům

Petr MarekStalo se

Ve středu 21.3.2018 se po výuce vydala skupina 5 žáků k Brtnickým ledopádům. Pod vedením Mgr. Bicanové a Ing. Petrouška jsme za krásného slunečného počasí objevovali krásy Brtnických ledopádů. I když ledopády nedosahovaly rozměrů předešlých zim, přesto jsme se shodli, že jsou krásné a vycházku si určitě někdy zopakujeme. Poděkování patří p. Hlinkovi za dopravu a p. Šulákové za dodané …

Exkurze do Věznice ve Stráži pod Ralskem

Petr MarekStalo se

V pátek 23.3.2018 se 12 studentů 3. a 4. ročníku oboru Bezpečnostně právní činnost podívalo, v rámci odborné exkurze pro zájemce o výkon povolání příslušníka Vězeňské služby ČR, do Věznice ve Stráži pod Ralskem. V průběhu exkurze jsme měli možnost prohlédnout si vnitřní prostory věznice, včetně ubytovacích zařízení odsouzených, kapli, jídelnu, prostory pro návštěvy a vycházky odsouzených, kynologické cvičiště, včetně …

Žáci třetího ročníku oboru Pečovatelské služby navštívili Hospic sv. Zdislavy v Liberci

Petra KolompárováStalo se

Žáci třetího ročníku oboru Pečovatelské služby se společně s paní učitelkou Janou Ducháčovou zúčastnili exkurze do Hospicu sv. Zdislavy v Liberci. Byli přivítáni vrchní sestrou, která je provedla celým areálem a poutavým způsobem je seznámila s děním v hospicu a s příběhy některých uživatelů. Exkurze byla velmi zajímavá a zanechala v žácích hlubokou stopu.

Tělocvik v bazénu – Rumburk 22.3.2018

Petr MarekStalo se

Ve čtvrtek si naši „prváci“ byli zaplavat v rumburském bazénu, kde si zároveň změřili plavání volným stylem na 100 m, které je nedílnou součástí závěrečného školního přezkoušení fyzické zdatnosti. Fotogalerie zde:

Mechanizátoři se za slunečného a mrazivého počasí vydali do lesa

Petr MarekStalo se

V pondělí 19. března 2018 se třída 3.LM za slunečného mrazivého jarně zimního počasí vydala do lesa jižně od Šluknova. Lesní mechanizátoři si mj. prohlídli v lese tzv. výstavek (strom ponechaný na holině za účelem tvorby semen pro přirozenou obnovu a pro světlostní přírůst).   

Myslivecký kroužek se sešel na chatě Mysliveckého spolku

Petr MarekStalo se

20.3.2018 se sešel myslivecký kroužek SLŠ a SOŠ Šluknov na chatě Mysliveckého spolku Jitrovník v Království. Pod vedením Ing. Roberta Petrouška a Ing. Václava Vomáčky bylo zájemcům o myslivost (žáci 1. a 2.L) předloženo 40 trofejí spárkaté zvěře (srnec, daněk, kňour), ulovených v roce 2017 v honitbách Fukov a Radvanec. Na těchto trofejích byla žákům vysvětlena problematika průběrného lovu, zdůvodnění …

Sluníčko svítí, mechanizátoři vylézají

Petr MarekStalo se

Třída 3.LM se při výuce předmětu “Nauka o lese” vydala v pátek 9. března 2018 na skládku dřeva ve Šluknově. Mechanizátoři si prohlédli jednotlivé výřezy, určili dřeviny a vyhodnotili viditelné vady dřeva.